U příležitosti 25. výročí vzniku České republiky a na počátku jubilejního roku 2018, ve kterém si připomínáme 100. výročí založení Československa, budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 16. do 23. ledna 2018 mimořádně vystaveny české korunovační klenoty.

Kdy: 16. leden 2018 – 23. leden 2018 od 10:00 do 17:00 hodin

Založeno 1918 – Symbolická moc českých korunovačních klenotů

Klenoty zde budou poprvé vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Uvidí tak poprvé i zadní stranu koruny, kde je na čelence osazen intenzivně modrý a velice drahocenný safír, původem ze Srí Lanky (patří mezi největší modré safíry na světě). Do tradiční Gočárovy vitríny bude umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč, užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů.

Touto úvodní vitrínou připomeneme historický vznik samostatného českého státu, který naši předci založili před tisíci sto lety a museli jej uhájit se zbraní v ruce.

Cestou od vitríny se zbrojí knížete Václava k vitríně s korunovačními klenoty projde návštěvník kolem řady výstavních panelů, na nichž budou popsány osudy klenotů a vývoj jejich symbolického významu po roce 1918. Dostane se vám odpovědi na otázku, proč i v době republikánské ctíme korunovační klenoty jako jeden ze symbolů naší státnosti. Oproti minulým výstavám korunovačních klenotů se návštěvníci mohou těšit i na slavnostní prezentaci Vladislavského sálu (podle architektonického návrhu prof. Petra Hrůši), čímž chceme zdůraznit jeho význam při historických a novodobých ceremoniálech spojených s českou státností.

Založeno 1918 – Symbolická moc českých korunovačních klenotů

Přístup do Vladislavského sálu je obvyklým způsobem z Jižních zahrad a přes Býčí schodiště. 

Korunovační klenoty jsou vystavovány pouze při výjimečných příležitostech. Naposledy se tak stalo v roce 2016 u příležitosti 700. výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV. České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Soupravu tvoří Svatováclavská koruna, žezlo, jablko, kožená pouzdra na ně, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky.

Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Ostatní předměty jsou novější.

Výstava se koná v rámci projektu Založeno 1918.

Kde: Třetí nádvoří Pražského hradu, Vladislavský sál, Praha 1

Vstupné zdarma.

Více informací naleznete na www.hrad.cz