Brána Chebského hradu se nezavírá ani v zimním období. Od 1. listopadu až do konce března je v rámci zimního návštěvnického režimu přístupný. Uvidíte rozlehlé hradní nádvoří, torzo románského paláce a barokní pevnostní val, z něhož se nabízí velmi pěkný pohled na část města a blízké okolí.

Kdy: 1. listopad 2017 – 31. březen 2018

Chebský hrad – zimní prohlídky

Hrad typu císařské falce je jednou z nejvýznamnějších románských památek České republiky, k nejlépe dochovaným částem patří hradní kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž, součást románského opevnění.

Z barokní přestavby na citadelu se dochovaly cihlové hradby s kasematy, kde je instalována stálá výstava chebského kamnářství. Téměř 50 m vzdálený od paláce a kaple se tyčí mohutný románský bergfrýd, symbol pevné císařské moci. Tradičně je považován za nejstarší stojící chebskou stavbu. Sám J. W. Goethe ho dokonce považoval za dílo starých Římanů, protože bosované kvádrové zdivo mu připomínalo tzv. Pohanskou věž v Řezně (Heidenturm).

Chebský hrad – zimní prohlídky

Tento omyl byl vyvrácen, teprve když se v roce 1933 pod patou věže objevil kruhový základ starší kamenné věže raně středověkého předštaufského hradu. Jméno dal věži černý sopečný tuf, který byl na stavbu přivezen z nedaleké Komorní hůrky. Tento velmi tvrdý kámen je přesně opracovaný do kvádrů, jejichž vnější stěny tvoří vyboulené hlízy.

I Chebský hrad je opředen pověstí. Mezi lidmi se říkalo, že na hradě straší duchové zavražděných generálů. Jednoho večera seděli v krčmě pod hradem místní a bavili se o strašidlech. Mistr kolář však tvrdil, že na strašidla nevěří a že se vypraví na hrad, aby dokázal, že jsou to všechno jen báchorky. Sotva došel k bráně, když v tom se otevřela a vyjel kočár doprovázen rytíři. Koním šlehaly plameny z nozder. Za kočárem pak uviděl sám sebe jako zajatce. Když se vrátil domů, převyprávěl svůj hrozný zážitek ostatním a zemřel. Pak už nikdo nepochyboval, že na hradě skutečně straší.

Kde: Dobrovského 21, Cheb

Chebský hrad – zimní prohlídky

Vstupné:

Plná cena: 80 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P: zdarma
Děti 6 – 15 let, studenti, důchodci: 40 Kč
Rodinné vstupné: 190 Kč

Otevírací doba:

LISTOPAD – ÚNOR
Sobota – neděle: 10:00 – 15:00 hodin

BŘEZEN
Sobota – neděle: 10:00 – 17:00

 

Více informací naleznete na www.hrad-cheb.cz