Výstava Dobřichovické vily – sídla pražské honorace postihuje fenomén příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy. Vůbec poprvé se důkladněji zaměřuje na jednu z villegiatur, která vznikla v Dobřichovicích.

Kdy: 31. březen 2017 – 25. červen 2017 od 10:00 do 17:00 hodin

Dobřichovické vily – sídla pražské honorace

Zdejší soubor vilové architektury svou výstavností upoutal pozornost již od přelomu 80. a 90. let 19. století. Dodnes si uchovává estetickou kvalitu a architektonickou hodnotu původního uceleného souboru staveb, jaké v jiných lokalitách v okolí hlavního města nemá obdoby.

Výstava připravená Národním památkovým ústavem a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy je rozdělena do vily Löw-Beer (architektura 19. století) a vily Stiassni (architektura 20. století).

Vila Löw-Beer je secesní vila v Brně-Černých Polích postavená v letech 1903 až 1904 podle návrhu architekta Alexandera von Neumanna pro průmyslníka Moritze Fuhrmanna. Vilu obývala v letech 1913 až 1939 rodina Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat.

Vila Löw-Beer

Na konci listopadu 2014 byly vila i celnice zkolaudovány. V 2. pololetí roku 2015 bude ve vile nainstalována muzejní expozice s názvem „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“. Připravovaná expozice představí kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od 2. poloviny 19. století až do počátku 20. století. Otevření vily s expozicí pro veřejnost je plánováno na konec roku 2015.

Vila Stiassni (někdy psáno též Stiassny) je funkcionalistická vila v Brně, která byla postavena podle návrhu Ernsta Wiesnera. Byla dokončena v roce 1929. Jejím objednavatelem byl Alfred Stiassni (1883–1961) s ženou Hermínou, rozenou Weinmannovou, po nichž vila získala svůj název. Od roku 2009 je vila ve správě Národního památkového ústavu. Na konci roku 2014 dochází k jejímu zpřístupnění veřejnosti.

Vila Stiassni

Od 14. prosince 2014 je vila po rekonstrukci opět zpřístupněna veřejnosti. Komentované prohlídky v ní probíhají vždy v pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 17:00 hodin, zatímco v pracovních dnech je areál vily využíván ke studijním a badatelským účelům.

 

Více informací o akci naleznete na www.vila-stiassni.cz a na www.vilalowbeer.cz