Letošní ročník s názvem Hudební léto má ambici přiblížit posluchačům hudbu období klasicismu v rozmanitých podobách. Současně se připomene významné 190. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena. Nit klasicismu se potom vine celým festivalem. Koncertů je celkem šest, jejich začátky jsou vždy v 17:00 hodin, každou druhou neděli.

Kdy: 11. červen 2017 – 20. srpen 2017

Hudební léto v Heřmanově Městci

Úvodní koncert v neděli 11. 6. připomene právě výročí vídeňského klasika Ludwiga van Beethovena. Představí se laureátka Pražského jara, klarinetistka Anna Paulová. Společně s Komorní filharmonií Pardubice uvede Mozartův klarinetový koncert A dur a zazní i Beethovenova Symfonie č. 1 C dur. Vystoupení bude řídit indický dirigent Debashi Chaudhuri.

Cigánski Diabli, žestě i duchovní hudba

Externí koncert 25. 6. se bude konat na nádvoří heřmanoměsteckého zámku, kde se představí světově proslulý slovenský soubor Cigánski Diabli. Unikátní projekt nabídne hudební aranžmá skladeb klasiků, jako jsou J. Brahms, N. Paganini či G. Bizet v ohnivém spojení s hudebními žánry etno, world music, jazz, cikánská hudba, flamenco a mnohé další.

První červencový koncert 9. 7. bude ve znamení dechových nástrojů. Sílu skvostů klasicismu uvede Žesťový kvintet hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Duchovní písně a árie od tvůrců mimo jiné z období klasicismu budou v repertoáru předního českého barytonisty, sólisty Národního divadla v Praze i Brně Romana Janála a vynikajícího českého varhaníka Václava Uhlíře bude možno poslechnout 23. 7.

Závěrem festivalu

V rámci Hudebního léta vystoupí po dvou letech opět vynikající studenti z řady států celého světa. Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli připadne na neděli 6. 8.

Hudební léto v Heřmanově Městci

Finále a tečku za XIII. ročníkem dne 20. 8. potom učiní mladý, dynamický komorní orchestr Ensemble 18+, který vznikl v součinnosti s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným v roce 2009. Program nazvaný „Mezi Salcburkem a Vídní“ představí zvláště hudbu slavné rodiny Haydnů. Sólistou koncertu bude český houslista a profesor akademií múzických umění v Praze i Brně Bohuslav Matoušek. Haydnovým koncertem C dur pro komorní orchestr, housle a cembalo se s letošním ročníkem rozloučíme.
Kde: Náměstí Míru 26, Heřmanův Městec

Koncerty jsou převážně přístupné formou doporučeného vstupného ve výši 150 Kč.

Více informací naleznete na www.farnost-hm.cz