Korunovační obřad představuje v životě každého panovníka jeden z nejvýznamnějších státnických i osobních aktů. Tato událost symbolizuje od nepaměti smlouvu uzavíranou mezi panovníkem a Bohem.

Kdy: 13. září 2017 od 17:30 do 18:30 hodin

Symbolika britských korunovačních obřadů

Ze všech evropských zemí, ve kterých se v minulosti tento symbolický a mysteriózní akt kdy konal, mu v současnosti zachovalo věrnost pouze britské království, jehož současná královna Alžběta II. je nejdéle vládnoucí panovnicí na světě.

Její korunovace se uskutečnila již 2. června 1953 a Britskému společenství národů tak vládne nepřetržitě již více než 65 let. Nejen korunovace Alžběty II., ale i řady dalších britských králů a královen bude hlavním tématem přednášky Kamila Rodana, historika Slezského zemského muzea.

Symbolika britských korunovačních obřadů

Přednášející vás mimo jiné seznámí například s tím, do kolika částí se korunovační obřad dělí, jaké předměty se k němu používají nebo jaké tajné formule se při něm říkají. Akce se koná ve středu 13. září 2017 v 17.30 v Historické výstavní budově.

Kde: Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava

Vstupné je zdarma.