Pokud zavítáte se rozhodnete strávit dovolenou na Moravě, naplánujte si výlet na některý z místních hradů nebo zřícenin. Zde máte 13 tipů na místa, která se vyplatí navštívit!

Hrad Špilberk

Začít můžeme v moravské metropoli. Dominantou Brna je hrad Špilberk, založený zhruba v polovině 13. století. Historie tohoto hradu je poměrně dramatická – často totiž sloužil jako vojenská pevnost nebo vězení. Od 60. let je ale sídlem Muzea města Brna, a tak na Špilberku dnes najdete několik stálých expozic i výstavy, můžete si vybrat ze čtyř prohlídkových okruhů nebo navštívit rozhlednu a Královskou kapli. Protože se hrad nachází na strmém svahu, budete z něj mít krásný výhled na Brno.

Hrad Veveří

Na okraji města Brna najdeme hrad Veveří. Velmi rozsáhlý hradní areál v Česku vznikal postupně téměř osm set let. Pravděpodobně na počátku 13. století původně vznikl jako malý lovecký hrádek či dvorec moravských markraba. Kamenný hrad na Veveří pak stál pravděpodobně až zhruba od poloviny 13. století, mj. jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti toku řeky Svratky. Po polovině 14. století byl hrad pak výrazně rozšířen. Při prohlídce můžete navštívit apartmá prince Vasy, dozvědět se více o stavebně-historickém vývoji hradu nebo navštívit výstavu věnovanou moravské větvi Lucemburků.

Slezkoostravský hrad

Při návštěvě slezské metropole Ostravy se vydejte na Slezkoostravský hrad. Tento hrad byl postaven ve druhé polovině 13. století a jeho úkolem bylo chránit zemskou stezku z Opavy do Krakova. V 16. století byl přestavěn na zámek, později byl ale několikrát vyrabován a dlouho chátral.

V současné době je hrad majetkem města Ostrava. Po nezbytné rekonstrukci byl hrad v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti. Do dnešní doby se zachovala pouze zřícenina části hradního paláce, malá část hradebního opevnění a vstupní renesanční brána s věží. Kromě prohlídek interiérů se zde na hradě koná i spousta kulturních akcí.

Štramberk

Pokud se vydáte do Štramberka, uvidíte už zdaleka zříceninu štramberského hradu (který původně nesl jméno Strallenberg). Pohnutá historie hradu zanechala následky, v roce 1783 se zřítila přední část hradu a od těch dob hrad pustl. Dodnes se zachovaly některé zdi hradního a městského opevnění, kulatá hradní věž, 2 bašty (dnes upravené na obytné domy) a zvonice bývalého hradního kostela sv. Bartoloměje. Od roku 1919 je hrad v majetku Klubu českých turistů, ve 20. letech tam byl přistavěn hostinec pro turisty Jaroňkova útulna a na nádvoří pod hradem turistická ubytovna. Při návštěvě hradu můžete vylézt na 40metrovou věž Trúba, z níž je krásný výhled na celé město a okolí.

Hrad Bouzov

Romantický hrad Bouzov byl založen na přelomu 13. a 14. století a nachází se na středozápadní Moravě, poblíž Litovle a Mohelnice. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu.

Na hradě si můžete vybrat z několika prohlídkových okruhů, přičemž některé nabízejí prohlídku hradu doslova od sklepa až po půdu. Lze také vystoupat na hradní věž Hlásku nebo se projít hradním příkopem. A pokud na Bouzov přijedete s dětmi, vyzkoušejte speciální dětskou trasu, kterou vás provede pohádková postava Ohnivce.

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk byl postaven v polovině 13. století původně jako obranné středověké sídlo. V průběhu času byl Šternberk několikrát přestavován a rozšiřován, proto je velmi členitý hradu a najdeme v něm prvky různých slohů od gotiky až po secesi. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark, vybudovaný na počátku 20. století vídeňským architektem, a dnešní podhradí.

Hrad Bítov

Hrad Bítov se nachází v Podyjí a je jedním z nejstarších hradů na našem území – pochází již z 11. století. V 19. století byl přestavěn do dnešní novogotické podoby. Majitelé hradu v 19. století a na počátku 20. století byli velkými milovníky zvířat a cestovateli. Na hradě tak svého času bývala jedna z největších zoologických zahrad v Evropě a díky nim je také na Bítově dodnes k vidění rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat.

Při návštěvě hradu se můžete vydat na prohlídku paláce, ale k vidění je také hladomorna či zbrojnice. Hrad je obklopen krásným lesoparkem.

Hrad Pernštejn

Středověký hrad Pernštejn stojí na hranici Jihomoravského kraje a Vysočiny. Původně gotický hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Později byl několikrát přestavován, i zde na Pernštejně se tak mísí různé stavební slohy a návštěvníci mohou pozorovat stopy přeměny sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Na výběr je nyní několik prohlídkových okruhů, z nichž některé jsou zaměřené právě na historický a stavební vývoj a přeměny hradu. Podívat se můžete i do rozlehlé Vrchnostenské zahrady. Pro rodiny s dětmi je pak připravena speciální prohlídka s názvem „Ztratila se bílá paní“.

Hrad Nový Hrádek

Hrad Nový Hrádek u Lukova nechal v Podyjí vybudovat moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský krátce po roce 1358. V patnáctém a šestnáctém století pak vznikl tzn. mladší hrad. V polovině 17. století ho dobyli Švédové a byl částečně pobořen.

V devatenáctém století byla část hradu majiteli upravena pro lovecké a výletní pobyty. Před druhou světovou válkou hrad sloužil jako noclehárna Klubu českých turistů, na nádvoří byl vybudován hostinec pro turisty. Pro návštěvníky je připraven jeden prohlídkový okruh, který vás provede celou zříceninou Nového hrádku.

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec najdeme uprostřed krásné krajiny Jeseníků. Byl postaven na počátku 14. století, později byl několikrát rozšířen v gotickém i renesančním období a poté i barokně přestavěn. V průběhu historie také dvakrát vyhořel. V současné době to na Sovinci žije a pořádá se tam mnoho kulturních akcí.

Hrad Buchlov

Nedaleko Uherského Hradiště stojí hrad Buchlov. Postaven byl v první polovině 13. století, a jedná se tak o jeden z nejstarších hradů v České republice. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby, jde o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře.  Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov také výraznou dominantou oblasti moravského Slovácka.

Při prohlídce hradu si můžete vybrat z procházky starým hradem či putování historií rodu Berchtoldů, s ratolestmi absolvovat dětskou trasu nebo prozkoumat okolí hradu.

Hrad Helfštýn

Unicode

Hrad Helfštýn se nachází nedaleko Týna nad Bečvou. Postaven byl koncem 13. století. a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Prvním majitelem se stal slezský šlechtic Friduš z Linavy, který vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop. Kromě stálých expozic se na Helfštýně můžete zabavit také v lanovém centru.

Hukvaldský hrad

V moravské obci Hukvaldy, rodišti Leoše Janáčka, najdeme jednu z největších českých zřícenin. Hukvaldský hrad pochází asi z poloviny 13. století. V průběhu času byl hrad několikrát poškozen v bojích a následně přestavován, později hrad také sloužil armádě nebo byl využíván jako vězení. V současné době žije bohatým kulturním životem a je zde pořádáno mnoho různých akcí. Součástí areálu hradu je také obora, kde mohou návštěvníci pozorovat například muflony nebo daňky.