Státní zámek Lednice od roku 1945 patří státu a je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu Praha, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Je jednou z nejnavštěvovanějších památek v naší zemi. V 19. století byl zámek přestavěn v novogotickém stylu a stal se romantickým sídlem, obklopeným jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), kde návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. V roce 1996 byl celý lednicko-valtický areál zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

První historická zpráva o této lokalitě pochází z roku 1222, kde již tehdy stála gotická tvrz s dvorcem. V roce 1249 ji český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi. V konci 13. století se stali držiteli celé Lednice a nedalekého Mikulova Liechtensteini, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. Příslušníci rodu se nejčastěji uplatňovali ve vojenských službách, v renesanci pak v hospodářském podnikání. Od druhé poloviny 15.století se pak příslušníci rodu uplatňují i v nevyšších zemských úřadech. Zásadní změna postavení rodu na Moravě však nastala až za bratry Karlem, Maxmiliánem a Gundakarem z Liechtensteina.

Karel a Maxmilián si výhodnými sňatky zabezpečili velké bohatství starého moravského rodu Černohorských z Boskovic. Bratři byli zpočátku protestanty-luterány, ale záhy přestoupili na katolickou víru a připravili si tak vhodnou půdu pro další politickou činnost. To se týkalo zejména Karla, který působil na dvoře císaře Rudolfa II., v roce 1604 se stal zemským hejtmanem na Moravě a v roce 1608 byl pozdějším králem Matyášem II. jmenován hrabětem z Moravského Krumlova. V té době se rozhodl pro výstavbu nového zámku v Lednici, který měl být reprezentativním sídlem rodiny. Po Karlově smrti pokračoval výstavbu jeho bratr Maxmilián. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

V 18. a 19. století byl zámek v Lednici ještě více rozšířen a upraven, aby odpovídal tehdejším módním trendům a požadavkům na pohodlí. Během této doby byl zámek přestavěn v novogotickém stylu a zahradnické úpravy vytvořily jeden z největších evropských parků s rozličnými zajímavými prvky, jako jsou palmový skleník, benátská kašna, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělá zřícenina Janův hrad.

V průběhu 20. století byl zámek opakovaně opravován a rekonstruován, aby byl schopen přijímat návštěvníky a udržovat svou krásu a historickou hodnotu. V současnosti se zámek v Lednici stává jedním z nejnavštěvovanějších památek v České republice a jeho unikátní propojení stavebních památek s okolní přírodou a historií jej činí jedinečným a ceněným místem pro návštěvníky z celého světa.

Návštěvní okruhy

Reprezentační sály

Reprezentační sály v přízemí zámku sloužily k pořádání společenských událostí, jako jsou plesy a bály. Jsou proslulé nejen v České republice díky nádhernému dřevěnému obložení, ale zejména pro detailně zdobené kazetové stropy a vřetenovité schodiště.

Na prohlídce těchto prostor uvidíte vstupní halu, lovecký sál, koupelnu, předpokoj, dámský pokoj a ložnici, čínský pokoj a kabinet, rytířský sál, jídelnu, knihovnu, tyrkysový společenský sál, červený kuřácký salon a modrý taneční sál.

Soukromé apartmány

Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině až do roku 1945. Poté, od 50. let 20. století až do roku 2001, byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 jsou otevřené pro veřejnost a nabízejí prohlídkový okruh s původním inventářem instalovaným podle dobových soupisů.

Na prohlídce uvidíte apartmán Sofie Esterházy, rodinný sál, apartmán prince Franze a apartmán Františky – manželky vládnoucího knížete Aloise II. Dále navštívíte úvodní halu a kulečníkový sál. Z knížecí oratoře bude možné nahlédnout do zámecké kaple sv. Jakuba staršího.