HRAD BEZDĚZ

Majestátní hrad Bezděz, který se vypíná na kopci Velký Bezděz v Dokeské pahorkatině nad vsí Bezděz, je v blízkosti Máchova jezera. Bezděz patří k nejzajímavějším hradům v Česku. Jako jeden z mála se dochoval v původní, čisté podobě. Tato nepřehlédnutelná dominanta byla poprvé zmíněna roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

Hrad samotný byl určen jako správní centrum jeho rozsáhlého panství, k jeho ochraně a také k ochraně významné obchodní cesty vedoucí od města Mělník okolo Bezdězu do Žitavy. Podrobnosti o historii hradu, jak šla staletími, se dozvíte lépe na prohlídce.

Hrad sestává ze 4 částí, I. a II.nádvoří, věže a sklepa. Pro lepší obranyschopnost bylo opevnění posíleno několika věžemi a baštami. Velká věž je vysoká 40 m a o síle zdí pět metrů. Zadní obranná věž tzv. Čertova byla vysoká 30 m o síle zdí 4 metry.

Součástí hradu je hradní kaple, která byla postavena mezi prvními stavbami hradu v raně gotickém slohu. Kapli osvětluje sedm mohutných oken s lomeným obloukem a kružbami umístěných ve výši prvního podlaží. V 17. století byla upravována pro potřeby kláštera.

Zajímavostí je, že hrad neměl svou studnu a tak se dešťová voda zachycovala do cisterny, která byla vyhloubena na malém nádvoří dolního hradu.

Cestou na hrad potkáte 15 kapliček, které lemují Křížovou cestu, Bezděz totiž sloužil v 17.století jako kláštěr.  Do české historie se tento významný hrad zapsal jako místo, kde byl uvězněn pozdější král Václav II. i se svou matkou Kunhutou r. 1279.

Bezděz se stal v 19.století inspirací mnoha umělců. Jmenujme alespoň 2 nejvýznamější a to Karla Hynka Máchu a Bedřicha Smetanu. Prvně jmenovaný dle jeho vlastních záznamů navštívil hrad šestkrát a napsal lyrizovanou prózu Večer na Bezdězu, Hudební skladatel Bedřich Smetana zkomponoval na libreto Elišky Krásnohorské operu Tajemství, jejíž děj mimo jiné řeší údajný poklad pod bezdězským benediktinským klášterem.

Ani dnes nenechává malebná krása této památky chladnými především páry, které si vybírají jeho zdi ke vstupu do manželství ať už v gotické kapli, Purkrabském paláci nebo na hradním nádvoří.

 

Co zde uvidíte?

Hrad Bezděz má pouze jeden prohlídkový okruh. Máte možnost si ho projít jak s průvodcem, kdy prohlídka trvá asi 40 minut, tak samostatně pouze s průvodcem tištěným.

Navštívíte hradní kapli, královský palác, velkou věž, purkrabský palác a manské paláce na II. nádvoří. Na Bezdězu uvidíte unikátní raně gotickou kapli s dvojitým ochozem a dvěma poli křížových kleneb a klenbou závěru. Jedinečné výhledy díky ochozu na Velké věži.

Hradní kaple byla původně zasvěcena archandělu Michaelovi, ale po příchodů mnichů augustiniánů v roce 1924 byla přesvědcena Panně Marii. V kapli vyniká zachované původní křížové klenutí stropu, vysoká hrotitá okna na zdvojeném ochozu a také královská tribuna v západní části.

Purkrabský palác byl sídlem královského správce hradu. Nejvýznamnějším byl za Karla IV. rytíř Oldřich Tista z Libštejna, který pomohl králi založit velký rybník u Doks, dnes Máchovo jezero.

Kromě běžného prohlídkového okruhu je v rámci celostátní Noci hradních kaplí připravena netradiční prohlídka kaple nasvícené svíčkami, je také možné vystoupat na věž a užívat si večerní a noční rozhledy. Kromě prohlídky je připraven bohatý kulturní program , šermíři, divadelníci i dobová středověká hudba. A na závěr fantastický ohňostroj!

V září potom ve Dnech evropského dědictví bývá mimořádně zpřístupněn ochoz královské kaple s doprovodným programem.

Velkým lákadlem je bezesporu netradiční prohlídka vedená spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který nabízí komentované prohlídky očima svého hrdiny Oldřicha z Chlumu z románu Zločin na Bezdězu. Vzhledem k tomýu, že o tuto prohlídku bývá mimořádný zájem, doporučujeme průběžně sledovat webové stránky hradu pro více informací.

Doksy, Mácháč i pivovar

Po výšlapu na Bezděz a jeho prohlídce máte nespočet možností, kam dál. Kolem Bezdězu totiž vedou turistické trasy i cyklostezky.

Ale začněme na samotném Bezdězu. Nebojíte se létat a chcete si hrad a jeho okolí z ptačí perspektivy? Proleťte se vrtulníkem nad Bezdězem, zbytky Hradu Myšlín, Máchovým jezerem samotným a Doksami v srdci Máchova kraje. O příjemný let a nezapomenutelné zážitky se postará společnost Heli Czech.

A teď už se můžeme vydat třeba po červené po Máchově cestě a dojít do Doks, kam je to přibližně 7 km a tam navštívit Památník K.H.Máchy. Pod centrálním náměstím v Doksech směrem k Máchovu jezeru stojí dřevěný patrový roubený dům bývalého špitálu. Je to nejstarší stavení, které bylo postaveno nadačním fondem hraběnky Marie Františky Heissenštejnské roku 1669 pro staré lidi a osiřelé děti. V Hospitálku je umístěna expozice K.H. MÁCHY, expozice rybářství a rybníkářství, několik tematických výstav k okolní krajině a koná se zde každoročně řezbářské sympozium.

Děti si určitě zamilují návštěvu Muzea Čtyřlístku, setkají s Pinďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou, hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek. Nahlédnete do Fifinčiny kuchyně, spatříte Myšpulínovy vynálezy a nakonec se můžete vydat i na putování se Čtyřlístkem po naučné stezce kolem Blaťáku. Roli známého rybníku samozřejmě převzalo blízké Máchovo jezero, trasa naučné stezky je vedena po žlutě značené turistické cestě.

Po návštěvě Doks a hlavně v parních letních dnech přijde vhod pobyt u Máchova jezera. Na hlavních plážích v Doksech a ve Starých Splavech jsou oblíbené tobogány, skluzavky, trampolíny, vodné houpačky a další atrakce, na mnoha místech se půjčují lodičky, šlapadla či surfy, Ať už se rouhodnete se jen vykoupat a polenošit nebo na pár dní zůstat, doporučujeme také projížďku parníkem s výhledem na Bezděz.

Vydejte se také do okolí Máchova jezera, třeba na prohlídku bizarních skalních útvarů, do krajinyromantických skalních strží a k Braniborské jeskyni nebo k Břehyňskému rybníku. Karla Hynka Máchu a jeho nejznámější dílo j vám připomene Jarmilina skála ve Starých splavech.

Středověk, šermíři i bluegrass na Bezdězu

Navštivte hrad Bezděz v průběhu prázdnin v červenci a zažijte s Vašimi dětmi pět dní ve středověku. Už tradičně probíhají tyto šermířské dny na II.hradním nádvoří. Nechte se unést dobovou atmosférou středověku s řinčením zbraní a zbroje. Vždy po vystoupení si můžete zbraně prohlédnout a dokonce i vyzkoušet!

Pokud máte rádi bluegrass, country a folk, pro vás je připraven v červenci Bezdězský bluegrass a country festival, který se postupně stává tradici. Zaposlouchejte se do tónů hudby umocněnou zdejším prostředím.

A jak to vypadalo na Bezdězu za husitských válek? Přijeďte se v červenci podívat na vystoupení Šermíři ve službách Jana z Michalovic na Bezdězu. Kromě ukázek soubojů se středověkými zbraněmi se dozvíte, jak byla hradní posádka připravena bránit hrad proti obávaným husitským vojskům.

Nestihnete repliku husitských válek? Nezoufejte. Celý týden během prázdnin probíhá vystoupení šermířské skupiny Askalon, která prezentuje dobu Karla IV. v příběhu „Královská družina“. V tomto programu se ocitnete ve 14. století mezi rytíři, ale také lapky a bandity.

V programu jsou použity kopie dobových zbraní palných, kordy, hole, meče, sekery, dvojruční meče, ale i krásné kostýmy.

A jakoby šermířů nebylo dost, na září je připraveno o jednom víkendu představení pro děti s názvem Jedna země, jeden král….Přijďte a prožijte se svými dětmi šermířský den na Bezdězu. Bavit vás bude historická parta Pancharti. Je zajištěno také občerstvení.

Kromě těchto pravidelných akcí jsou na hradě pořádány příležitostné tematické výstavy.

 

Jak z Bezdězu, tak Doks můžete vyrazit na hrad Houska. Překrásný je sem výlet na kolech po Kokořínském okruhu okolo Jestřebických pokliček. Jde o jedinečnou možnost, jak během jednoho výletu zvládnout daleké výhledy, projížďku tajuplnými skalními doly, prohlídku Jestřebických pokliček a návštěvu hradu. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla.

A také něco pro milovníky dobrého piva a pro všechny, koho zajímá, jak je to s jeho výrobou. Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté tradice vaření piva na Kokořínsku. První dochovaná zmínka je z roku 1586 a renesanční jádro bylo vybudováno kolem roku 1600.

Znovuobnovený řemeslný pivovar byl znovuotevřen 30. května 2015. Na návštěvníky čeká jedinečně pojatá komentovaná prohlídka s pivovarskou expozicí i ochutnávkou.Ve staré varně pak provoz pivovarského výčepu s prodejem lobečského piva a prostým občerstvením. V podkroví je rovněž možné se ubytovat.

Pro všechny obdivovatele krásné přírody, flóry a fauny, je k dispozici Lesnický park Bezděz, který se rozkládá na ploše bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu tvoří lesy hospodářské a polovinu ochranné. Jsou domovem mnoha dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, Některé jeho části byly vyhlášeny jako zvláště chráněná území jako např. Jestřebsko – Dokesko; Poselský a Mariánský rybník; Rečkov a vyhlášená ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce jako součást evropské soustavy NATURA 2000.

Služby

Služby, které hrad nabízí:

  • Samostatné prohlídky s psaným průvodcem
  • Rodiny s dětmi
  • Občerstvení
  • Parkoviště
  • Suvenýry
  • Rezervace
  • WC

Jak na Bezděz?

Autem

ze směru Praha: po D10 do Ml.Boleslavi a potom po E65 , vzdálenost 85 km

ze směru Liberec: po E442 a D10 a E65, vzdálenost 62 km

ze směru Brno: nejlépe po D1 do Prahy a poté po E65, vzdálenost 282 km

ze směru Hradec Králové: po D11  a silnici 38, vzdálenost 123 km

Autobusem a vlakem

Do obce Bezděz se dostanete jak autobusem, tak vlakem např. přes Mladou Boleslav, Bakov nad Jizerou, Nymburk, Nový Bor nebo Turnov. Kombinací je mnoho.

Pod hrad Bezděz vede i cyklotrasa č. 25 a 3045. Výstup k hradu je pouze pro pěší!

Hrad Bezděz