Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století. Hrad byl několikrát těžce poškozen požárem, stal se obávaným vězením a v 19. století se dočkal restaurování, když ho majitelé hradu Fürstenberkové získali do svého vlastnictví.

Hrad Křivoklát nejprve sloužil jako lovecký hrad knížat a králů. Kosmas se o Křivoklátu zmiňuje v souvislosti s lety 1110 – 1113. kdy na něm měl níže Vladislav I. věznit svého bratránka Otu Olomouckého. Tato informace se však neprokázala, a proto se předpokládá, že se Kosmova zmínka týká jiného stejnojmenného místa.

Sídlo stojí na nepravé ostrožně tvořené starohorními drobami a jílovými břidlicemi, které byly použity jako stavební materiál. Strmé svahy ostrožny obtéká ze tří stran Rakovnický potok a snadný přístup zůstává pouze na východní straně.

Fürstenberkové byli posledním šlechtickým rodem na hradu Křivoklát. Díky nim bylo v 19. století zrekonstruováno severní tzv. Královnino křídlo. Zcela výjimečnou historickou hodnotu má také fürstenberská knihovna s 50 tisíci svazky iluminovaných rukopisů, zdobených prvotisků či vzácných disertací.

Křivoklát byl svého času vyhlášeným státním vězením. V jeho zdech nedobrovolně pobýval i císař říše římské Karel IV. a mnozí další významní lidé. Například nepohodlní duchovní z řad Jednoty bratrské, ale také královský alchymista magistr Edward Kelly, kterému se podařilo uprchnout, avšak při útěku si zlomil nohu tak nešťastně, že mu musela být amputována.

Prohlídkové trasy hradu

Hrad obsahuje řadu cenných, pozdně gotických upravených prostor. Přičemž především kaple s dochovaným pozdněgotickým malováním oltáře patří k nejvýznamnějším gotickým prostorům v České republice.

Volit můžete mezi dvěma prohlídkovými trasami s průvodcem a volně přístupnou trasou do prostoru parkánu, hradebních ochozů a Velké věže s expozicí lovectví.

První (základní) prohlídková trasa Gotické paláce je věnována prohlídce interiérů hradních paláců a je pro zájemce otevřena i v zimním období. Na druhé prohlídkové trase Celým hradem si prohlédnete všechna přístupná místa v nejstarší části hradu i těch méně známých a půjdete ve stopách českých králů. Nový prohlídkový okruh Na hradby! je volnou prohlídkou bez průvodce. Prohlédnete si lovecké interiéry ve Velké věži, východní parkán a hradebního systém. Okruh je přístupný každý den v týdnu, včetně pondělí, kdy je běžně zavírací den. Vstup na okruh jde přes „Křivoklátskou koštovnu“ z dolního nádvoří.

Prohlídku hradu můžete spojit s vycházkou po čtyřech značených vycházkových okruzích k nejkrásnějším vyhlídkám na hrad Křivoklát a nejzajímavějších míst v jeho okolí.