Rohledna stojí na kopci Chocholík, cca 1,5km severozápadně od Drnovic v nadmořské výšce 366,5 m.n.m. Rozhledna má ocelovou konstrukci, je vysoká 26m, má 144 schodů, výška vyhlídkové plošiny je 23 m. Rohledna je volně přístupná pro pěší a cyklisty, přístup k rozhledně je po zpevněné cestě od hřbitova(nad kostelem) cca 1,6 km – možno pouze pěšky nebo na kole. Rozhledna stojí na místě původní dřevěné stavby z dřevěných kulánů, která vzala léty za své.

Na nejvyšším místě kopce Chocholík byla v r. 2010 započata výstavba současné trojúhelníkové věže, ze které je možno pozorovat jak nejbližší okolí, tak i vrcholky Beskyd. Kopec Chocholík je okrajovou součastí Drahanské vrchoviny, jejíchž panoramata jsou pozorovatelná severním, západním a jihozápadním směrem. Při pohledu na jihozápad můžeme spatřit Pálavu, na jihu Ždánický les a jihovýchodně Chřiby.

Dominantní pohled poskytuje východ, kde jsou Hostýnské vrchy a při dobrých podmínkách je možné vidět pouhým okem baziliku na Svatém Hostýnu. Jen někdy se na severovýchodě objeví pohoří Beskydy. Pamětníci tvrdí, že z Chocholíku je možno spatřit i vrcholky rakouských Alp. Rozhledna byla postavena díky iniciativě MUDr. Jaroslava Dvořáka a za výrazné finanční pomoci firmy European Data Projekt s.r.o.

Přístup: po zpevněné cestě od hřbitova (nad kostelem), cca 1.6 km – možno pouze pěšky nebo na kole (na přístupové účelové komunikaci platí zákaz vjezdu)

Výhled: Drahanská vrchovina, Pálava, Ždánický les, Chřiby, Hostýnské vrchy, Beskydy, prý i Alpy

Rozhledna je volně přístupná.