Blatenský vrch (1043 m) leží v Krušných horách na katastru obce Potůčky zhruba 1,5 km severovýchodně od města Horní Blatnáv Karlovarském kraji. Poblíž něj se nachází Vlčí jáma, Ledová jáma (dohromady chráněné coby přírodní památka Vlčí jámy) a Blatenský vodní příkop. Na jeho vrcholku se nachází rozhledna a televizní převaděč.

Rozhledna na Blatenském vrchu byla postavena v roce 1912 hornoblatenskou jednotou pro zimní sporty, a to spolu s restaurací a s turistickou chatou. Hotel s rozhlednou sloužili svému účelu až do 40. let, kdy tu vznikl vojenský prostor. Kvůli havarijnímu stavu musel být hotel o několik let později zbourán.

Rozhledna se zachovala jen díky péči členům Českého svazu ochránců přírody. Za výstup po 85 schodech budeme odměněni výhledem na téměř všechny dominanty Krušných hor.

Blatenský vrch je přístupný z několika směrů:

  • nejkratší cesta vede po červené značce od silnice mezi Horní Blatnou a Božím Darem. Od rozcestí Pod Blatenským vrchem je vrchol asi 700 m severozápadně.
  • nejhezčí cesta vede po naučné stezce ze severního části Horní Blatné okolo Vlčích jam (1 km)
  • nejhodnotnější výstup je po žluté značce z Potůčků, kterou kopíruje i modrá cyklotrasa č. 2001 (asi 6 km s převýšením přes 400 m)

Provozní doba

Leden – Prosinec     pondělí – pátek              zavřeno
sobota – neděle        09:00 – 17:00