Patnáctimetrová zděná rozhledna z cihel a kamenů z roku 1881, která prochází od roku 2007 rozsáhlou rekonstrukcí za pomoci Sdružení pro záchranu kostela Sv. Jiljí. V roce 2010 byla po náročné opravě otevřena pro širokou veřejnost.

Půlkruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 11 metrů (severním směrem brání ve výhledu vyšší les, na jihu lze spatřit městečko Lubenec, frekventovanou silnici Praha – Karlovy Vary, věže kostela a zámku v Chyši a také bájný vrch Vladař u Žlutic).

Výchozím bodem pro zdolání prudkého kopce k rozhledně je obec Libyně, ležící 2 kilometry severně od známějšího Lubence. Na rozcestí značených cest uprostřed obce se odbočí doprava a kolem kostela Sv. Jiljí se jede nejprve 200 metrů téměř po rovině po dobrém asfaltu, který v závěru střídají betonové panely. Odtud se pak úvozová cesta zařízne kolmo do kopce. Zhruba uprostřed je krátký čtyřicetimetrový strmý úsek. Povrch cesty je vysypán hrubou vyfrézovanou asfaltovou drtí, díky níž je tento krátký úsek obtížně sjízdný. Po 450 metrech se na vrcholu stoupání na kraji lesa odbočí doprava. Odtud se po sto metrech jízdy po okraji pole již jen do mírného kopce dojede až pod rozhlednu, kam závěrem odbočuje čtyřicetimetrová příkrá cesta šikmo do kopce.

Otevírací doba: květen až září o sobotách 13-16, jindy po vyzvednutí klíče ve firmě Skloart v Lubenci, ulice Chyšská 109

Popis cesty: Auto – až k rozhledně je možné dojet autem. Ze silnice č. II/226 z Lubence do Vroutku odbočte 300 metrů za koncem obce doleva na Libyni. Již následujete žlutou turistickou značku, které se držíte i během průjezdu obcí a ta vás po dalším kilometru jízdy po sypané cestě dovede až k rozhledně. Vlak – nejbližší vlaková zastávka je v Lubenci (Lubenec zast.). Odtud vede na náměstí v Lubenci zeleně, z náměstí pak dále žlutě značená turistická trasa, která vás dovede až k rozhledně. Celková délka trasy je 3,5 kilometru