Malou kamennou rozhlednu na vrchu Kohout najdeme ukrytou v lesích asi 4km jižně od severočeského městečka Benešov nad Ploučnicí. V roce 1908 byla postavena Spolkem německých turistů (Verein Deutsche Turisten) na 589 m vysokém vrchu Kohout. Autorem projektu byl stavitel Anton Möller. Ten navrhl 16 metrů vysokou rozhlednu s kamenným základem a dřevěnou nástavbou. Brzy po zahájení stavby se však ukázalo, že Spolek nemá dostatečné finance a tak původní plán dřevěné nástavby nahradila kovová konstrukce točitého schodiště a vyhlídkového ochozu ve výšce 12 metrů. Nová rozhledna byla otevřena 15. srpna 1908 a pojmenována po rakousko-uherském mocnáři – Fr. Josefu I.

Stav rozhledny byl až do roku 2010 velmi špatný, kovové části byly napadené korozí, výstup byl značně riskantní a výhled nemožný, neboť okolní vegetace původně holého vrchu výrazně převýšila vyhlídkovou plošinu. Obecní úřad Valkeřice se sice dlouho snažil o její opravu, nicméně vše komplikovaly do té doby nevyjasněné vlastnické vztahy.

Posun k lepšímu nastal až v létě 2010. Z iniciativy obyvatel Valkeřic, členů KČT a především člena Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Radka Vonky, který působí také v dozorčí radě Státních lesů, došlo k jednání s vlastníkem rozhledny Lesy České republiky s.p. Tato společnost následně zafinancovala v rámci „Programu 2000″ z fondu s.p. Lesy ČR celkovou opravu věže včetně vykácení části porostu v blízkosti rozhledny. Náklady na tuto akci činily zhruba 1,3 mil. Kč. Stavební práce provedla v období červenec-listopad 2010 firma Tevis s.r.o. z Ústí nad Labem – Trmic, kovovou nástavbu restaurovala společnost JKL Mont z Ústí nad Labem. Opětovné otevření veřejnosti proběhlo 16. dubna 2011. Opravenou rozhlednu převzala do užívání obec Valkeřice.

Přístup: od Valkeřic vede k odbočce pod rozhlednu červená TZ (dříve modrá TZ), ve Valkeřicích u panelových domků TZ odbočuje ze silnice na polní cestu, která pozvolna stoupá k lesu, délka je cca 1km, TZ dále pokračuje do Benešova nad Ploučnicí (cca 4km)

Výhled: až do rekonstrukce v roce 2010 výhled díky okolním stromům nemožný (pouze mimo vegetační období byl velice omezený směrem k východu); za účelem zlepšení výhledu během rekonstrukce odtěžena část stromů, čímž se otevřel rozhledem směrem k východu na část Lužických hor, Českou Lípu, Ralsko a nedaleký Strážný vrch s rozhlednou