Obec Chlum sv. Máří na Sokolovsku je známá hlavně farním a poutním kostelem Nanebevzetí Pany Marie. Nás tato obec ale zajímá kvůli rozhledně na Drsném vrchu (též Zelený vrch, dříve Chlumský vrch, 570 metrů). V roce 1903 sem směřoval zájem Krušnohorského turistického spolku, který zde nechal pod vedením stavitele Hanse Kühnla postavit turistickou rozhlednu. Hned na jaře 2004 se pak započalo se stavbou navazující chaty s občerstvením. Slavnostně byl celý objekt zpřístupněn 15. května 1904.

Po 2. sv. válce bylo pohostinství zrušeno, objekt přešel v roce 1948 do soukromého vlastnictví a začal sloužit k bydlení. Rozhledna byla uzavřena a tento stav trvá dodnes. Její originální architektonické ztvárnění můžeme sledovat pouze z jejího bezprostředního okolí. Zhruba padesát metrů od rozhledny bylo možné ještě na začátku nového tisíciletí navštívit nízkou triangulační věž, která umožňovala výhled do okolí z výšky cca 6 metrů. Později však byla tato konstrukce pro svoji zchátralost odstraněna a pozemek ohrazen jako pastvina. Zhruba 300 metrů jižním směrem se nachází z daleka viditelný nepřístupný stožár mobilního operátora.

Celková výška: 20m

Výška vyhlídkové plošiny: cca 16m

Počet schodů: 103

Otevírací doba: rozhledna je součástí rodinného domu a běžně není přístupná

Přístup: z návsi v Chlumu Svaté Máří sledovat žlutou TZ, která vede ve směru dominanty obce kostela Nanebevzetí Pany Marie (na hlavní silnici jsou umístěné v obou směrech směrovky ke kostelu), dále pokračovat z náměstí J. W. Goetheho podél kostela po žluté TZ mezi rodinnými domky po asfaltce až k rozhledně (cca 300 metrů)

Výhled: z okolí věže výhled na Krušné hory, Sokolov, elektrárnu Tisová, Slavkovský les