Historie rozhledny na vrchu Chlum nad obcí Chanovice na Horažďovicku se začíná psát v roce 2006, kdy je položen základní kámen. Po několikaletém úsilí Občanského sdružení PANORÁMA převzala záštitu nad další realizací rozhledny obec Chanovice. Stavba samotná však začala až v roce 2008, kdy byly získány další prostředky na realizaci. Ta trvala do roku 2010, kdy konkrétně dne 6.8.2010 došlo k slavnostnímu odemčení rozhledny panem senátorem Šnebergerem za účasti lidí zainteresovaných na stavbě rozhledny a mnoha návštěvníků. 28 metrů vysokou stavbu z betonových tvárnic o půdorysu 5×5 m s osmibokou dřevěnou krytou vyhlídkou a ocelovým schodištěm vyprojektoval Ing. arch. Jiří Kučera z Horažďovic.

Rozhledna je součástí naučné stezky Příroda a lesy Pošumaví, která v sobě zahrnuje zámek, skanzen v obci Chanovice a právě rozhlednu.

Rozhledna nabízí rozhled v podstatě přes celou Šumavu, tedy od Lipenska po Všerubský průsmyk a dále Český les. Do vnitrozemí lze vidět Písecko, okolí Blatné a Horažďovic a z pohoří Brdy.

K rozhledně se dojdeme z obce Chanovice, a to právě po naučné stezce. V obci můžeme zaparkovat a vydáme se kolem skanzenu po značené naučné stezce až k rozhledně. Cesta je dlouhá asi 1 km. Nejbližší železniční stanice se nachází v Pačejově (žel. trať. č. 190 Plzeň – České Budějovice). Od nádraží se vydáme po žluté TZT směrem na Defurovy Lažany, kde odbočíme na cyklostezku č. 2162, po které dojdeme do Újezdu u Chanovic, kde odbočíme na modrou TZT a po té dojdeme až do Chanovic, odtud půjdeme k rozhledně po naučné stezce. Cesta je dlouhá asi 9,5 km.

Provozní doba

Květen:                   So, Ne a svátek 10.00 – 16.00 hod.

Červen až srpen       každý den  10.00 – 16.00 hod. 
Září, říjen             So, Ne a svátek  10.00 – 16.00 hod.

Rozhledna je otevřena od 6. srpna 2010 a je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví“. Výška rozhledny je 31 metrů a k dosažení vyhlídky je třeba zdolat 136 schodů. Pohlednicová vstupenka za 20,- Kč.