Možnost vystoupat na vyhlídku na Dobrošově (622m) u Náchoda měli turisté již v oce 1895. Tehdy zde z popudu KČT vyrostla podle projektu stavitele Jana Svobody za 2300 zlatých turistická chata s 6m vysokou zděnou věží. Slavnostně byla zprovozněna 28. října 1895.

Stavba si získala brzy vysokou oblibu – i díky zimním sportům v jejím okolí – ale přestávala kapacitně stačit. Za této situace oslovil náchodský KČT známého architekta Dušana Jurkoviče, aby pro něho vypracoval projekt nové turistické chaty. Uskutečnilo se tak v roce 1912, ale díky válečným událostem byl projekt zrealizován až v roce 1921. Základní kámen ke stavbě byl položen v červenci při Jiráskových slavnostech, pořádaných k jeho sedmdesátinám. V základním kameni je uložen vlastnoručně napsaný Jiráskův list. V květnu 1923 proběhla demolice staré útulny, a ještě v září téhož roku byla stavba Jiráskovy chaty (jak byla nazvána) s 15m vysokou rozhlednou dokončena. Zrealizována byla za necelých 400 tis. Kč. Veřejnosti se poprvé představila 1. prosince 1923.

Roku 1924 vyrostla v blízkosti chaty hospodářská budova s dalšími ubytovacími kapacitami, opět dle návrhu Dušana Jurkoviče. Továrník Bartoň, který svým finančním darem podpořil vlastní výstavbu chaty, i nadále Jiráskově chatě prokazoval přízeň – roku 1925 věnoval agregát na výrobu elektřiny (přípojka na veřejnou síť byla zřízena až r. 1931). V roce 1929 byla chata rozšířena o letní verandu, byl zaveden vodovod a telefon. V souvislosti s budováním opevnění na Dobrošově a v blízkém okolí byla chata 15. listopadu 1937 předána čs. Armádě. Znovu se lidem otevřela po mnichovské dohodě.

Po druhé světové válce byl objekt náchodským turistům odebrán a několikrát změnil majitele. Po zániku Jednoty, která chatu později vlastnila, byl objekt na poč. 90. let koupen okresním úřadem v Náchodě. Teprve od něj mohli turisté budovu odkoupit, a to v roce 1995 za více než šest milionů korun. Po náročných opravách, které stály více než 30 mil. Kč (provedla náchodská firma Stavos s.r.o.), byla turistická chata s rozhlednou opět otevřena dne 14. září 2002. Chatu Dobrošov provozovala do roku 2014 Hotelová škola Hronov, posléze společnost Bon miroir spol.s r.o.

Přístup: autem z Náchoda přes osady Lipí a Jizbice až na kraj Dobrošova, kde nutno odbočit vlevo a pokračovat cca 200m až k turistické chatě; z Náchoda také vede na Dobrošov několik značených turistických tras a cyklostezka č. 22

Výhled: Hradecko, Náchodsko, Rozkoš, Orlické hory, Kladsko, Krkonoše

VSTUP NA ROZHLEDNU, PRODEJ SUVENÝRŮ, OBČERSTVENÍ
RECEPCE (mimo uvedenou dobu po tel. domluvě 775 086 305, 602 451 421)

RESTAURACE

 

 

11 – 19
11 – 21

11 – 19

ÚTERÝ – ČTVRTEK
PÁTEK – SOBOTA

NEDĚLE