Výrazný čedičový vrch Studenec (736 m) vypínající se severně od České Kamenice nese jednu z našich nejstarších železných rozhleden. Její historie se píše již od roku 1888. Tehdy patřil Studenec (známý jako Ferdinandův kámen či Kaltenberg) – rovněž významný bod triangulačního systému Čech – k rozsáhlému panství rodu Kinských. Předchůdkyní dnešní věže byla dřevěná vyhlídková věž z roku 1854 (pro špatný stav snesena v roce 1865), kterou zde nechal postavit hrabě Ferdinand Kinský.

Stavbu nové železné rozhledny inicioval Horský spolek pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz), kterému se podařilo získat souhlas majitele pozemku i finanční podporu děčínské a českokamenické spořitelny, obcí Česká Kamenice, Chřibská a Líska. Mecenášem byl starosta České Kamenice, textilní podnikatel, továrník Franz Preidl a další. Pro novou rozhlednu byla použita železná konstrukce projektanta Gustava Dittricha vyrobená Pražskou strojírenskou akciovou společností Ruston a syn. Věž měřící 16,2 metrů byla slavnostně otevřena 15. července 1888. Její stavba přišla na 6 tis. zlatých. Roku 1890 vydláždili členové Spolku cestu na vrchol Studence čedičem. V roce 1893 nechal kníže Kinský vedle oblíbené rozhledny postavit chatu „Kinsky Baude“, která poskytovala návštěvníkům občerstvení i nocleh. Chata poskytovala své služby až do poloviny minulého století, kdy vyhořela (její zbytky se dochovaly dodnes).

Od května 1938 byla na vrcholu Studence na nově zřízené pozorovatelně na rozhledně zajišťována i strážní služba, rozhledna však byla stále přístupná pro turisty. Vojáci byli ubytováni v přilehlé horské chatě.

Věž vážící 6 tun sloužila svému účelu přes sto let. Postupně se však na ní začal projevovat nemilosrdný zub času způsobující korozi konstrukce. Výstup na vyhlídkový ochoz byl značně nebezpečný.

Počátkem roku 1995 iniciovala společnost přátel Děčína-Amici Decini jednání o záchraně rozhledny. Záměr se však setkal s nepochopením a na základě stanoviska stavebního úřadu v České Kamenici měla být věž v polovině března 1996 stržena. Den před zahájením demolice však byla věž na Studenci Ministerstvem kultury a Státním ústavem památkové péče prohlášena za technickou památku a zbourání bylo pozastaveno. Další možná záchrana rozhledny následně narážela na nevyjasněné majetkové vztahy. Stav rozhledny se rapidně zhoršoval. V kritické situaci bylo na počátku roku 2007 založeno Občanské sdružení Studený a Lipnice, které si jako jeden z hlavních úkolů vytýčilo záchranu unikátní rozhledny na Studenci. Předpokládané náklady na opravu činily až 4 mil. korun. Z toho důvodu sdružení založilo bankovní účet určený pro dary na rekonstrukci rozhledny. Zároveň také vydalo zvláštní pohlednice na podporu obnovy. Byla rovněž vyhlášena veřejná sbírka. K „prodeji“ byly nabídnuty schody. Zájemci mohli posílat rádcovské SMS-ky.

Ve dnech 17. a 18. září 2007 byla věž rozřezána a za pomoci vrtulníku mělnického Aerocentra přemístěna do obce Lipnice a později do areálů firem LANA Litoměřice a Aqua Velké Žernoseky, které provedly její opravu. Během září 2008 pak na Studenci provedli zaměstnanci města Česká Kamenice a členové KČT vybetonování základových patek. Ve čtvrtek 30. října 2008 bylo zahájeno brněnskou firmou Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. nýtování konstrukce rozhledny, které proběhlo na hřišti v Dolní Kamenici. Následně bylo na Studenci osazeno prvních 16 schodů nové rozhledny. Transport rozhledny na vrchol Studence měl proběhnout 2. a posléze 4. prosince 2008, ale plán tehdy zhatil silný vítr, který nedovolil vrtulníku odstartovat. Usazení opravené rozhledny proběhlo až 14. března 2009. Následné slavnostní otevření se konalo 21. června 2009. Celkové náklady na rekonstrukci věže přesáhnuly 3 mil. Kč.

Přístup: lze od obce Líska pěšky po modré a posléze po červené TZ (cca 1km) nebo z obce Studený rovněž po červené TZ (cca 1km)

Výhled: Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, Bezděz, České Středohoří, Krušné hory

Rozhledna je volně přístupná.

Rozhledna Studenec