Na skalním břehu řeky Labe se tyčí hranolová pozdně gotická kamenná věž zvaná Práchovna. Postavena byla v první polovině 15. století a původně byla doplněna dalším, do dnešní doby nezachovaným opevněním. V šestnáctém a sedmnáctém století sloužila také jako strážní věž, z níž bylo možno kontrolovat plavbu po Labi. Později zde bylo umístěno skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen dnešní název.
V průběhu 19. století věž ztratila střechu a postupně chátrala. Po rekonstrukci v roce 2006 byla prostřednictvím Městského informačního centra zpřístupněna veřejnosti jako rozhledna.

Za vlády Josefa II. v 18. století zde bylo umístěno skladiště střelného prachu, z čehož byl odvozen dnešní název. Na počátku 19. století zde bydlel zálabský hlásný Jan Strámse a v roce 1829 žádal městskou radu jistý František Marek ze sousedního domu čp. 110 o povolení přeměnit věž v soukromé obydlí. Koncem 19. století však věž ztratila střechu a postupně se měnila ve zříceninu.

Opravena byla až v roce 2006, kdy byla nově zastřešena a díky vloženému schodišti (77 schodů) zpřístupněna jako vyhlídka. Okolní zástavba domků se nazývá Zálabský Betlém. Ve své původní podobě vrcholila vysokou jehlancovou střechou s ochozem a byla doplněna dalším, dnes již nezachovaným opevněním.

Z vyhlídkové plošiny je unikátní pohled na historické centrum Kolína od severu s Vlčími horami v pozadí, na předměstí Zálabí, Masarykův most, nádraží, Kmochův ostrov a za dobré viditelnosti jsou vidět Železné hory a Krkonoše.

Pro veřejnost je věž přístupná v turistické sezoně květen až říjen první a třetí pátek v měsíci 14:30 – 16:30 hodin, případně lze věž navštívit v uvedeném období i mimo otevírací dobu na základě objednávky přes MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Kolín.

Vstupné: 20 Kč