Dominantou severočeského města Most je bezesporu vrch Hněvín s vyhlídkovou věží. Na Zámecké hoře, jak se tehdy Hněvín jmenoval, se již v 9. století nacházelo hradiště, jehož existenci doložil archeologický průzkum. Sláva hradu a jeho bohatá a zajímavá historie (pobýval zde např. alchymista Eduard Kelley) se psala až do 17. stol., kdy byl z povolení císaře Ferdinanda III. celý komplex zbourán, neboť svou strategickou polohou přitahoval cizácká vojska, která zároveň plenila i královské město Most. Zámecká hora zpustla. Na úpatí byly založeny vinice a zahrady a na vrcholu bylo možné nalézt pouze zarostlé a zapomenuté ruiny.

Zásluhou městského radního Antonína Zeina však docházelo ve druhé pol. 19. stol. k postupnému zalesňování Zámecké hory. Ta se stávala opět místem živého zájmu místních obyvatel. V roce 1879 byla na vrcholu hory postavena restaurace a v roce 1889 vyhlídková věž. Jednalo se o 25 metrů vysokou dřevěnou napodobeninu Eiffelovy pařížské věže, desetkrát zmenšenou. O její stavbu se zasloužil tesařský mistr Johann Franz. Rozhledna měla bohužel krátkého trvání. Za tři měsíce od jejího dokončení (říjen 1889) byla stržena silným větrem.

Když byl v roce 1896 ustanoven spolek přátel Zámecké hory, začalo se se stavbou nové 21 metrů vysoké vyhlídkové věže. Její stavební sloh plně odpovídal romantickému cítění konce 19. stol. Rozhledna byla dostavěna a slavnostně předána městu Most v září roku 1900. Tím však stavební práce a proměny rozhledny neskončily. V roce 1906 byla slavnostně otevřena přilehlá zámecká restaurace a o 5 let později bylo sejmuto zastřešení vyhlídkové věže a nahrazeno osmihranným dřevěným vyhlídkovým prostorem.

Poté, co rozhledna sloužila během 2. sv. války k vojenským účelům, začala postupně chátrat. Až v roce 1969 bylo přikročeno k důsledné rekonstrukci. Další rozsáhlé opravy za cca 46 mil. Kč provedlo v roce 2001 město Most ve spolupráci s tehdejším nájemcem – firmou Autodrom Most, a.s. Architektonické řešení akad. arch. Petra Nesládka projektoval ing. Oldřich Slonek.

Z hradního opevnění věže Hněvína je bohatý výhled na Krušné hory, Děčínský Sněžník, České středohoří s Milešovkou, Most, Žatecko, vrch Medvědí skála a Doupovské hory.

Popis cesty: Auto – až k rozhledně je možné dojet autem. Z velké kruhové křižovatky na silnici č. I/13 ve směru od Chomutova krátce před vjezdem do Mostu a odbočkou na Litvínov odbočte doleva ulicí Tvrzovou. Po 300 metrech jízdy dle šipky odbočte znovu doleva stoupáním do sedla pod Hněvínem. Dále opět podle šipky doleva a po půl kilometru jste u objektu. Vlak – nejbližší vlaková zastávka je v Mostě. Odtud až do sedla pod Hněvínem vede červenobíle značená stezka Mostem. Ze sedla podle šipky na vrchol. Celková délka trasy je 4 kilometry.

Otevřeno denně v období květen – září

Vstupné:   20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti