Pískovcový vrch Hořidla (371 m) se nachází asi 12 km od Litoměřic. Spolu s opukovým Křemínem, znělcovými Holým vrchem a Skalkami tvoří osamělou čtveřici při východním okraji Českého středohoří. Na zčásti zalesněném návrší stávalo kdysi pohostinství s vyhlídkovou plošinou, které zaniklo krátce po druhé světové válce. 16.12. 2008 na něm byla slavnostně otevřena nová, kovová, 14 m vysoká rozhledna.

Sestává z čtvercového podstavce, do něhož je zapuštěný ocelový tubus, kolem kterého se vine vřetenové schodiště s 67 schody, ve výšce 13 m je zakončeno kruhovým, otevřeným vyhlídkovým ochozem. Postupně bylo upraveno i nejbližší okolí, původní provizorní dřevěný stůl byl nahrazen novým odpočívadlem se stoly a lavicemi, o něco později přibyly i odpadkové koše.

Nechybí ani tabule s mapou Úštěcka. Poblíž rozhledny se tyčí tajemná, asi 2 m vysoká kamenná postava, vyhlížející jako menhir, při bližším pohledu je však jasné, že se jedná o umělou a vydařenou napodobeninu, spodek tvoří staré zdivo – může se skutečně jednat o pietně uchovaný pozůstatek z rozvalin bývalého stavení, na něm je do cementového lože zasazen kámen vhodného tvaru.

Na OÚ Chotiněves je možné získat pamětní razítko rozhledny a pohledy, ale pozor, je nutné si ověřit předem úřední hodiny.

Rozhledy: Jihovýchodně a jižně Mělník s elektrárnou, Sovice, Říp, Labe a Polabí, jihozápadně a západně řada vrcholů Českého středohoří s Radobýlem, Lovošem, Milešovkou, Kletečnou, severozápadně Plešivec, Hradiště, Dlouhý vrch, Trojhora, Panna, Kalich, severně Mlýnský vrch a nedaleké Sedlo, severovýchodně Ronov a Vlhošť, východně Ralská pahorkatina.

Na rozhlednu je přístup po neznačených polních cestách hned z několika míst, nejkratší z obce Třebutičky, o málo delší (asi 1,5 km) z Jištěrp či z Chotiněvsi.

Rozhledna je volně přístupná.