Rozhledna o výšce 30m je postavena na spojnici vesnic Nový Poddvorov a Prušánky na Hodonínsku.

Na jaře 2008 nechal Region Podluží vypracovat projektovou dokumentaci rozhledny a následně zažádal o spolufinancování z evropských fondů. Pro výstavbu věže bylo vybráno místo mezi Novým Poddvorovem a Prušánkami (ve směru cyklotrasy na sklepní areál Nechory), v místech zvaných „pod kaštanem“ nebo „u křížku“. Po přiznání dotace z EU byl v srpnu 2009 na základě provedeného výběrového řízení vybrán jako dodavatel stavební a konstrukční části rozhledny společnost Kovostavby Trade, s.r.o. Hodonín.

Zhruba 30m vysoká rozhledna byla dokončena v listopadu 2009. Její pozinkovaná konstrukce má podobu naftové těžní věže připomínající význam těžby nafty v tomto regionu v nedávné minulosti. Stavební projekt rozhledny „Na Podluží“ zpracoval Ing. Miroslav Kopecký a Stanislav Fatěna, který také provedl stavební dozor při její výstavbě. Konzultační a poradenské služby zajišťoval manažer svazku obcí Ing. Josef Smetana. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly ke hranici 6 milionů korun, přičemž spolufinancování z prostředků EU představuje 90% celkových nákladů. Projekt výstavby „regionální rozhledny“ podpořila také největší společnost zabývající se v České republice aktivitami spojenými s ropou a zemním plynem Moravské naftové doly, a.s. z Hodonína.

Nabízí výhled do širokého okolí. Bohužel chybí směrová mapa okolních vesnic, ale pod rozhlednou je obsáhlá informační tabule s popisky vesnic z oblasti Podluží. Trubková konstrukce rozhledny ve větru vydává zvuk podobný hře na varhany.

Z rozhledny je výhled na rakouské příhraničí, Malé Karpaty, slovenskou i českou část Bílých Karpat, Chřiby, Pálavu, Lednicko-Valtický areál a Dolnomoravský úval.

Jak se k rozhledně dostanete? Rozhledna se nachází cca 500m jižně od Nového Poddvorova při místní komunikaci ve směru na Prušánky (sem vede odbočka z nedaleké silnice č. 55 Břeclav-Hodonín), místem rovněž prochází značená cyklotrasa č. 5115, k místu lze dojet rovněž automobilem.

Rozhledna je volně přístupná.