Další z řady rozhleden, kterou nechal postavit státní podnik Lesy ČR, vyrostla na západním úbočí Medvědí hory (1163m) u Koutů nad Desnou. Bývá označována jako „Rozhledna u Tetřeví chaty“, která je od ní vzdálena cca 500m. Rozhledna samotná se nachází zhruba 50m od konečné stanice šestisedačkové lanovky (z roku 2010) Ski areálu Kouty nad Desnou. Lanovka je dlouhá zhruba 2km a zdolává převýšení 507m.

Rozhledna u Tetřeví chaty byla postavena výhradně z prostředků státního podniku Lesy ČR z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu“ zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Vybudování rozhledny se na základě výběrového řízení chopila olomoucká společnost HORSTAV, spol. s r.o. Projekt byl připraven Ing.arch. Davidem Bendou, Ing.arch. Robertem Štefkou a Ing.arch. Janou Stehlíkovou z olomoucké firmy A2 architekti, s.r.o. Jedná se o stavbu tvořenou ocelovou nosnou konstrukcí včetně schodiště, která je kotvena do betonového základu.

Půdorysně zaujímá stavba plochu 4,1×4,1 metry a je opláštěna svislým dřevěným obložením. Výhled z různých výškových úrovní je umocněn systémem průhledů a balkonů v obvodovém plášti objektu. Celkové náklady na realizaci rozhledny a nedalekého sociálního zařízení včetně přípojek dosáhly celkem cca 8,3 mil. Kč (z toho samotná rozhledna cca 2,8 mil. Kč).

Rozhledna slouží veřejnosti po úspěšné kolaudaci od 23. října 2014 (slavnostní otevření jaro 2015). Její provoz zajiš´tuje olomoucká společnost K3 Sport, s.r.o.

Medvědí hora je součástí lyžařského areálu Kouty, který funguje nedaleko Loučné nad Desnou, rozhledna stojí 40 metrů od výstupní stanice lanovky. V okolí Medvědí hory se nachází naučná stezka, vede tudy i nová turistická trasa z Kout na Malou Jezernou.

Rozhledna je volně přístupná, uzavírá se pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou například námrazy či bouřky.