Poměrně originální řešení telekomunikační příhradové věže se nachází od roku 2003 na úpatí Zuberského kopce (650m) nedaleko Trhové Kamenice v Železných horách. Myšlenky na zbudování se datují již od roku 2001, kdy mobilní operátoři požadovali v tomto regionu věž k posílení signálu.

V celém procesu se jako významná ukázala role správy CHKO Železné hory, která prosadila záměr umístit na jednu věž zařízení všech tří operátorů a zároveň zbudovat takovou stavbu, která by nenarušila ráz krajiny. Obec Trhová Kamenice, které patří pozemky v dané lokalitě, zase vyjádřila požadavek, aby součástí stožáru byla veřejně přístupná vyhlídková plošina.

Podle původních plánů měla být stavba s tubusovým válcem dokončena v říjnu 2001. Po připomínkách a výhradách ochránců přírody a sousední správy CHKO Žďárské vrchy však došlo k pozastavení územního řízení a zpoždění projektu.

Výsledkem následného kompromisu pak byla současná podoba věže se čtvercovým půdorysem a dřevěným obložením do výšky 17 metrů. Výstavba věže provedla v období únor až duben 2003 pražská společnost BML, spol. s r.o. Otevření vyhlídkového ochozu 39 metrů nad zemí (při celkové výšce věže 55 metrů) proběhlo 5. června 2004.

Rozhlednu, která je majetkem mobilního operátora Oscar a.s., provozuje obec Trhová Kamenice.

Výhled: vrcholky Železných hor, Žďárských vrchů, Orlických hor i Krkonoš

Přístup: věž se nalézá při silnici Trhová Kamenice-Hluboká, k věži z Trhové Kamenice i zelená TZ (cca 1km)

Otevřeno: květen, červen, září sobota, neděle 10.00-12.00, 13.00-16.00, červenec, srpen úterý – neděle 10.00-12.00, 13.00-17.00

Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5Kč

 

 

Rozhledna na Zuberském kopci