Turistická rozhledna v Trhové Kamenici je umístěna na stožáru základnové stanice Oskar Mobilu a.s.. Naleznete ji na jihozápad od obce Trhové Kamenice na Zuberském kopci.

Provoz rozhledny byl zahájen od 5. června 2004.

Při zdolání 182 schodů uvidíte vrcholy Žďárských vrchů, Železných hor, za jasného počasí i naše nejvyšší hory Krkonoše a Orlické hory

Plány na vybudování rozhledny se poprvé objevily v roce 2001, kdy mobilní operátoři přišli s požadavkem k vybudování věže v tomto regionu k posílení signálu. Během jednání se došlo k dalším požadavkům. Správa CHKO Železné hory požadovala vybudování jedné stavby, na které by byly umístěny zařízení všech tří operátorů a zároveň aby nenarušovala ráz krajiny. Vedení obce Trhové Kamenice, která pozemky vlastní, požadovala, aby součástí stožáru byla i vyhlídková plošina přístupná pro veřejnost. Stavba měla být hotova již v říjnu 2001, ale po stížnostech ochránců přírody bylo územní řízení pozastaveno a celá stavba se tak zpozdila. K vybudování rozhledny v současné, kompromisní podobě tak došlo až v období od února do dubna 2003 a turistům poskytuje výhled především na Železné hory a Žďárské vrchy.

K rozhledně se můžete vydat z Trhové Kamenice po zelené turistické značce a nebo po cyklostezce číslo 4187. Pokud pojedete k rozhledně autem, vydejte se z Trhové Kamenice po silnici vedoucí do obce Hluboká. Otevřeno je jen za dobrého počasí. Skupiny nad 10 lidí si mohou objednat návštěvu rozhledny i mimo provozní dobu, telefonicky.