Krajině na západ od České Třebové dominuje Kozlovský kopec (601 m n. m.). Pro svou odlehlost býval často zahalen rouškou tajuplnosti – vyprávělo se např., že uvnitř kopce je veliké jezero, odkud se bere voda tekoucí z pramene Vrbovka. V dřívějších dobách na tato místa zabloudili spíše jen houbaři anebo sběrači borůvek. Po ustavení místního odboru Klubu českých turistů v roce 1923 se situace změnila.

Od roku 1929 na Kozlovském kopci stávala první dřevěná, 29 metrů vysoká rozhledna, postavená pracovníky vojenského zeměpisného ústavu za přispění města. Na nejvyšší vyhlídkovou plošinu bylo tehdy nutné vystoupat po pěti dřevěných žebřících. Postupně se stávala cílem stále většího počtu turistů z širokého okolí. To velice zvýšilo atraktivitu místa a v roce 1932 byla pro potřeby turistů vystavěna podle projektu stavitele Adolfa Šimka skromná chata, která byla do dnešní podoby dobudována v roce 1941. Chata dodnes nese jméno Chata Maxe Švabinského. Původní rozhledna sloužila svému účelu jen několik let. Poté, co byla v roce 1939 zasažena bleskem, musela být stržena.

V současné době stojí na Kozlovském kopci od srpna 2000 rozhledna nová – ocelová. Stavbu typizované věže provedla pražská firma EXCOM. Otevření rozhledny proběhlo 19. května 2001. Celková výška věže je 55 m, slouží pro přenos signálu sítě mobilního operátora a je opatřena schodištěm (174 schodů) a vyhlídkovou plošinou ve výšce 32,8 m.

Vyhlídková plošina, ke které se stoupá po 133 schodech je ve výšce 33 metrů a umožňuje za dobrého počasí výhledy na Orlické hory, Krkonoše, Jeseníky a také na Žďárské vrchy

Autem se na místo dostanete po silnici směr Česká Třebová – Litomyšl, před výjezdem z České Třebové si hlídejte odbočku k rozhledně.

Otevírací doba

  • květen – říjen o sobotách, nedělích a o svátcích 10:00 – 18:00 hod.
  • červenec – srpen každý den

Vstupné

  • prohlídka je bez průvodce
  • plné vstupné činí 20 Kč
  • snížené 10 Kč.