Dřevěná rozhledna na svahu kopce Granátník pod Kletí byla společně zainvestována a postavena Správou CHKO Blanský les, Lesy ČR a Lesní správou Český Krumlov v roce 2003 a otevřena 5.6.2003. Jedná se o nevysokou trámovou konstrukci opatřenou ochranným nátěrem. Na nekrytý vyhlídkový ochoz vede strmé dřevěné schodiště (pozor na hlavu). K orientaci v krajině nám pomůže tabule s popisem míst, které lze z rozhledny vidět. Pod stavbou u cesty se nachází kryté odpočívadlo.

Rozhledna je umístěna na svahu vrchu Granátník u cyklostezky č. 1166, asi 4 km JV od vrcholu hory Kleť v nadmořské výšce 750 m n.m.

K rozhledně nevede žádná značená turistická stezka, pouze asfaltová cyklostezka č. 1166, která je v tomto úseku jednosměrná, a to směrem do vrchu. Nejbližší železniční stanice je v Českém Krumlově. Nejlépe je vydat se po modré turistické značce na Nový dvůr a tam následně pokračovat vpravo po jedné z několika cyklostezek a to č. 1166. Asi po 2 km v zatáčce se nachází malé dřevěné odpočívadlo a nad ním volně přístupná dřevěná rozhledna. K té vystoupáme po upravené cestičce.

Od odpočívadla můžeme pokračovat dále po cyklostezce, až dojdeme k modrému obrázku, kde se zpátky napojíme na modrou turistickou značku. Odtud je možné dále pokračovat např. na vrchol Kleti. Auto lze nechat u Nového dvora a odtud pokračovat po cyklostezce k rozhledně. POZOR! V některých mapách je poloha rozhledny uvedena nesprávně, a to na vrcholu kopce Granátník, kde je pouze posed.

Rozhledna nabízí výhled zhruba od Hluboké nad Vltavou přes České Budějovice po Novohradské hory. Dole v údolí Vltavy lze zahlédnout klášter ve Zlaté Koruně, nad ním pekárnu v Srníně.

Rozhledna je volně přístupná.