Vysoký Kamýk byl za dob Rakousko–Uherska vybrán pro umístění stejnojmenného bodu trigonometrické sítě. Trigonometrický bod I. řádu zaměřil roku 1864 Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni na nižší plošince vrcholu uprostřed čtvercového kamenného náspu, na kterém od roku 1931 stála dřevěná pětipatrová měřická věž, která se časem  rozpadla.

Trigonometrický bod č. (22-41) 19 Vysoký Kamýk je stabilizován 65 cm vysokým žulovým hranolem. Bod je součástí České státní trigonometrické sítě a zároveň astronomicko-geodetické sítě a patří mezi význačné body geodetických základů České republiky. Vzhledem k významu bodu je tento chráněn chráněným územím, které je vymezeno kružnicí o poloměru 150 m, jejíž střed je totožný se středem spojnice trigonometrického bodu a měřické věže.

Významné geodetické místo bylo roku 1941 zdokonaleno postavením 16 m vysoké zděné sedmiboké věže na nejvyšším bodu Kamýku, která sloužila k provádění měřických prací v trigonometrické síti. Za války byla měřická věž dokonce využívána pro spojení armád wehrmachtu a po válce také jako turistická vyhlídka po okolí. Od té doby měřická věž nadále plní funkci signalizačního zařízení zmíněného trigonometrického bodu. Správcem věže je Zeměměřický úřad.

Podobné měřické věže byly v jižních a středních Čechách vystavěny na Koňském vrchu u Kovářova, na Vysoké u Kutné Hory, na Melechovu u Ledče nad Sázavou, na Mezivratech u Votic, na Ládví v Praze, na Pecném u Ondřejova a na Studeném vrchu u Hostomic.

V roce 2011 prošla veřejnosti nepřístupná měřická věž rozsáhlou rekonstrukcí díky potřebám společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která byla investorem. V rámci této rekonstrukce byla měřická věž uzpůsobena tak, aby mohla současně plnit funkci rozhledny. Nově upravená zděná stavba byla obestavěna novou ocelovou příhradovou konstrukcí zachovávající tvar sedmiúhelníku. Ocelová příhradová věž nesoucí přenosová zařízení operátora sítě mobilních telefonů je vysoká 46 m. Ve výšce 32,85 m nad terénem je umístěna vyhlídková plošina rozhledny, která byla nově otevřena pro veřejnost 1.5.2012.

Počet schodů:
uvnitř 160
vně 6

Vstupné jednotné : 20 Kč

Otevírací dobu lze zkonzultovat na vsemyslice.eu.