Nápad vybudovat rozhlednu, která by byla první na Křivoklátsku, se zrodil ve Velké Bukové již na přelomu tisíciletí. Dlouhá cesta k novému turistickému lákadlu fakticky začala v roce 2006, když v dubnu vystoupala na západním okraji obce do výšky 14 metrů vysokozdvižná plošina s představiteli obce s cílem zjistit rozsah výhledu i předpokládanou výšku věže. Záměr vybudovat rozhlednu na místě triangulačního bodu odsouhlasilo v květnu 2006 zastupitelstvo obce.

Po konzultacích s CHKO Křivoklátsko byl na konci roku 2006 ze čtyř předložených návrhů vybrán návrh architekta Karla Zusky (architektonicko-projektová firma A1 s.r.o. České Budějovice). Ten předložil ztvárnění rozhledny o trojúhelníkovém půdorysu s prodejnou suvenýrů, toaletami a úschovnou kol uvnitř věže. V roce 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí k plánované rozhledně a zároveň za pomoci Svazku měst a obcí Rakovnicka podána žádost o dotaci z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Po jejím úspěšném vyřízení získala obec na stavbu rozhledny v polovině roku 2008 cca 5,3 mil. Kč (při celkových nákladech cca 5,77 mil. Kč).Výstavbu rozhledny provedla na základě výběrového řízení kladenská společnost ESTA spol. s.r.o. Práce byly zahájeny v říjnu 2008 přípravou staveniště, výstavbou vodovodní a elektrické přípojky, stavbou kamenného soklu do výše cca 5 m a zastropením I. podlaží. V dalším průběhu stavby bylo původně smrkové obkladové dřevo nahrazeno tlakově impregnovaným dřevem modřínovým.

Slavnostní otevření rozhledny proběhlo za velkého zájmu veřejnosti dne 28. září 2009. Slavnostní pásku k nové rozhledně přestřihla nejstarší obyvatelka obce paní Anna Hůlová.

Přístup: cca 1km za obcí Roztoky je vpravo ve směru silnice Roztoky-Skryje odbočka do kopce do Velké Bukové, rozhledna je na západním okraji obce, parkovat lze přímo pod rozhlednou

Výhled: údolí Berounky, Rokycanská pahorkatina, Křivoklátská vrchovina, Brdy, na severu Džbán a při dobrém počasí se dá dohlédnout až do Krušných hor; výhled usnadňují panoramatické tabule na vrcholu rozhledny

Otevírací doba

duben – září
pondělí zavřeno
úterý – neděle 09:00 – 17:00

Poznámka Od 1.10.2015 do 31.10.2015 otevřeno soboty a neděle a ve svátky 9-17 hodin.