Vyhlídkovou věž Jarník nalezneme 4km východně od města Písek na hřebenu Kraví hory (606 metrů). Historie rozhlížení na tomto místě sahá na začátek minulého století, kdy se o vybudování rozhledny snažil písecký oddíl KČT (zal. 1901). Za tímto účelem zřídil fond a brzy postavil na západním okraji města jednoduchou dřevěnou věžičku. Stavba však byla velmi chatrná a brzy byla snesena. Památkou po ní zůstal místní název Na Rozhledně.               

Dalšími návrhy lokalit na umístění chaty bylo místo „U Vodáka“ a rozhledny na Jarníku nebo na Provazcích. V představách píseckého odboru měla být rozhledna zděná věž do 30 m. Píše o tom také časopis turistů v r. 1904 a odhaduje náklady na věž na 8 tisíc tehdejší rakouské měny. To bylo pro odbor neskutečně mnoho.

Nakonec byla zrealizována jednoduchá dřevěná protipožární věž, která stála asi kilometr od vrcholu na místě zvaném Provazce. Společně s KČT ji zřídila lesní správa. Věž, kterou navštěvovali především turisté, dosloužila na konci 1. sv. války.

V meziválečném období se činnosti KČT zaměřily především na stavbu Sedláčkovy stezky z Písku na Zvíkov (realizované r. 1928) a stavba turistické chaty Živec (realizace v roce 1933). Mezitím vzniklo několik plánů na stavbu rozhledny z různých stavebních materiálů. Odbor však splácel dluhy a jakýkoli možný záměr zmařila 2. sv. válka. Poválečné snahy na vybudování rozhledny na Jarníku narážely na vybudování vojenských objektů a rušící stanice. V 70. letech byla vybudována na Kraví hoře (nedaleko Jarníku) nepřístupná telekomunikační věž pro přenos televizního signálu z Cukráku na Kleť.

Po roce 1989 se myšlenky na stavbu rozhledny staly opět aktuální. V červnu 1995 pracovník projekční kanceláře „Projka“ p. Albrecht vypracoval kalkulaci původně uvažované kamenné stavby doplněné dřevem. V tehdejších cenách by rozhledna stála 7,5 mil. Kč, což byla pro odbor KČT nedostupná částka. Na základě jednání s místní radnicí pokračovalo v projektu město Písek jako hlavní investor. Po dohodě se společností Eurotel byla nakonec na Jarníku vystavěna bezmála 60m vysoká železná věž sloužící pro účely telekomunikace a zároveň jako turistická rozhledna.

Na výstavbě rozhledny se finančně podílel Eurotel (24%), rádio Prácheň (24%) a město Písek (52%). Náklady na celou stavbu činily celkem 17 mil. Kč. Stavbu projektoval Spojprojekt Praha, terénní úpravy zajistila společnost Lesostavby Třeboň. Dodávku a montáž zrealizovala firma Excon Chomutov.

Stavba rozhledny byla zahájena na jaře 1997 a v říjnu téhož roku byla předána do užívání. Turisté na ni poprvé oficiálně vystoupali 9. října 1997.

V roce 2007 byl vyhlídkový ochoz rozhledny osazen popisnými směrovkami k jednotlivým viditelným objektům. Celková výška rozhledny je 594 m a vede na ni 182 schodů.

Výhled: Písek, Šumava, Novohradské hory, Brdy, Českomoravská vrchovina, Choustník, Středočeská pahorkatina

Přístup: pěšky – z centra Písku vede na Jarník červená TZ (4km), z Horních Novosedel žlutá TZ (2km) a z obce Kluky modrá TZ (4km); autem – přes východní okraj Písku možno dojet až na parkoviště U Vodáka, zde je nutné nechat automobil z důvodu dalšího zákazu vjezdu do Píseckých hor a pokračovat pěšky po modré TZ (přes Vyhlídku píseckých lesníků) nebo červené TZ (obě cca 2km); příjezd autem k chatě Živec, odkud je to po modré TZ k rozhledně pouze cca 0,5km, je možný pouze pro ubytované; na kole – k chatě Živec je možné dojet po cyklotrase č. 1017

Otevírací doba: Rozhledna je v sezóně otevřena bezplatně každý den. Od prosince do dubna pak jen o víkendech a svátcích, jinak lze klíče k rozhledně na vyžádání dostat v nedaleké chatě Živec