Anenský vrch (991m) je jednou z dominant Orlických hor nacházející se nad obcí Říčky v jižní části tohoto pohoří. Jeho historie byla až do roku 1937 spojena s kaplí sv. Anny, kterou zde v roce 1766 postavil hajný Johan Kastner z Horní Rokytnice. V roce 1820 nechala hraběnka Johanna von Nostitz-Rieneck provést rekonstrukci této kaple. Další přestavby se kaple dočkala v roce 1856. Mecenášem byla tentokrát Ernestina von Nostitz-Rieneck, po které se vrch začal nazývat Ernestinenberg, počeštěně Arnoštka. Vedle kaple byl postaven kamenný kříž a socha sv. Marie. Později přibyly ještě litinové pláty k ochraně stěn před nepřízní počasí. V této podobě se dochovala dodnes – nachází se však na okraji osady Hadinec, kam byla rozebraná přenesena v roce 1937 v souvislosti s výstavbou opevnění (bunkry Arnošt a Anna) v oblasti Anenského vrchu.

Někdy před rokem 1910 byla vedle kaple postavena jednoduchá dřevěná věž, netradičního vzhledu, s úzkou vyhlídkovou plošinou, na níž se sotva směstnali čtyři lidé. Pod ní byl nouzový úkryt, který v zimě oceňovali především lyžaři. Rozhledna pravděpodobně zanikla v průběhu první světové války, nejspíše však až po roce 1917.

Myšlenky na obnovu rozhledny se objevily v souvislosti s neúspěchem plánu vybudovat vyhlídkovou věž na Velké Deštné (zde stávala do léta 2010 jednoduchá trámová vyhlídková konstrukce). S návrhem postavit rozhlednu přišlo Sdružení svazku obcí Rokytnice a Bartošovice. Záměr se zároveň stal součástí společného česko-polského projektu Euroregionu Glacensis, který předpokládá výstavbu dalších tří rozhleden na česko-polském pomezí.

Rozhlednu na Anenském vrchu postavila dle projektu architekta Olšiny společnost Teplotechna Ostrava a.s. nákladem téměř 1,5 mil. Kč v červenci až říjnu 2010. Investorem byla společnost Lesy ČR, a.s. Celou akci podpořila dotace z EU. Součástí projektu se stala i další doprovodná zařízení, například odpočinková místa či informační tabule, které návštěvníky informují o historii místa, přírodních poměrech a hospodaření Lesů ČR. Na stavbu 17m vysoké rozhledny bylo použito modřínové dřevo (nosné sloupy), zvláště vybrané z porostů ve správě Lesů ČR v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Podlaha jednotlivých odpočinkových plošin na rozhledně je ze dřeva dubového, dřevěné výplně zábradlí pak ze dřeva borového. Středový sloup, schodiště a zábradlí jsou železné.

Slavnostní otevření nové rozhledny proběhlo ve čtvrtek 28. října 2010.

Přístup: Anenský vrch je přístupný po červené TZ ze sedla Mezivrší, je možné také využít modrou TZ z Říček, po zelené TZ z Horní Rokynice nebo po červené TZ z osady Hanička. Anenský vrch těsně míjí Jiráskova hřebenová cesta, která je hlavní dálkovou hřebenovou cestou v Orlických horách a je vyznačena červeně.

Výhled: kruhový rozhled – samozřejmě kromě Orlických hor také Kralický Sněžník, Suchý vrch, Rychnovsko, Žamberecko.

Rozhledna je volně přístupná.