Lázeňské rozhledny patří k těm vůbec nejstarším na našem území. Nejinak je tomu i v případě Hameliky, jejíž rodný list vystavený v roce 1876 pochází z dob, kdy se u nás klasické rozhledny ještě prakticky nestavěly (jejich boom přišel až o nějakých 10 let později). Době vzniku odpovídá i rozhlednově netypický vzhled připomínající spíše hradní hlásku. Tento dojem ještě umocňují ve stejné době umělé vybudované zbytky hradeb a brány. Dokonce bylo upuštěno i od původního návrhu, kdy měla mít stavba stříšku – i přes nelibost některých zainteresovaných tak byl dodržen historizující vzhled stavby.

Kvalitně vybudovaná rozhledna pak volně přístupná nepřetržitě sloužila především lázeňským návštěvníkům, když se pro ty zdatnější stala velmi oblíbeným a častým cílem vycházek. K uzavření došlo až v roce 2005, kdy jakoby se vrátil duch těch, kteří před 130 lety usilovali o zastřešení rozhledny. V rámci rekonstrukce probíhající v letech 2005 – 2006 dostala totiž rozhlednu velmi slušivou stříšku, která nakonec ani onen historizující vzhled neodebrala. Krom toho byl kompletně vyměněn ochoz a vyspraven vnitřek věže. Rozhledna je tak připravena na další desetiletí, ba staletí služby spokojeným návštěvníkům Mariánských Lázní. Jen s tím výhledem by to ještě chtělo něco udělat…

Výhled je polokruhový: na severu je vidět Slavkovský les s Lesným a Lysinou , Kamzík, na východě a na jihu je omezen stromy, ale je vidět část Mariánských lázní a Český les a na západě je možné pozorovat Dyleň a lázeňské centrum Mariánských lázní.

Kdo se vypraví automobilem, může ho zanechat na parkovišti u hotelu Panorama poblíž rozhledny. Odtud je to k Hamelice asi 100 m po červené TZT. Cestu je možné pěšky absolvovat z centra města, odkud vede cesta po červené TZT kolem hotelu Panorama a je dlouhá asi 1 km. Železniční stanice je přímo v Mariánských Lázních (žel. trať č. 170 Plzeň – Cheb), od centra je vzdálena asi 2,5 km ulicemi města. Pro cestu od nádraží do centra města lze využít místní trolejbusovou dopravu (jedná se o nejmenší trolejbusovou síť v Čechách.

Rozhledna je celoročně volně přístupná.

.