Telekomunikační věž Na Skále se tyčí u obce Železný Újezd do výšky přes 40 metrů. Vyhlídková plošina je usazená v 25 metrech a nabízí návštěvníkům překrásný pohled do dalekého okolí.

Kovový vysílač byl na kopci Na skále v nadmořské výšce 672 m vybudován v roce 2000 a v pozdějších letech zpřístupněn turistům coby rozhledna. Na vyhlídku vede 137 schodů, namáhavý výstup však stojí za to. Na severní straně jsou vidět Krušné a Doupovské hory, směrem na západ Český les a Šumava, na jihu Blanský les a Písecké hory, východním směrem část Brd a hřeben Radče se všemi nejvyššími vrcholy.

Za ideálních podmínek je možné dohlédnout až na Alpy. Ve vnitrozemí je k vidění nepřeberný počet vesnic a městeček, Plzeň a překrásně zvlněná česká krajina.

Auto je možné zaparkovat na parkovišti pod rozhlednou, které leží před Železným Újezdem vlevo směrem od obce Přešín. Nejbližší vlaková stanice se nachází v Nepomuku (žel. trať č. 190 Plzeň – České Budějovice). Nejprve půjdeme po zelené TZT směrem na Vrčeň a dále mimo značku dojdeme po silnici až do Čečovic, poté po silnici do Čížkova, kde se napojíme na žlutou TZT, která nás přes Železný Újezd dovede až k rozhledně. Cesta je dlouhá asi 11 km

V blízkosti vysílače vede cyklotrasa. U paty rozhledny je stojan na kola a posezení se stříškou.