Již před třemi tisíci lety osídlili vrch Sedlo u Sušice Keltové, kteří zde, v nadmořské výšce 902 metrů, vybudovali prakticky nedobytné hradiště, jenž sloužilo jako trvalé sídlo kmenového náčelníka a jeho bojové družiny. V době nebezpečí využívali hradiště jako útočiště další členové kmene, žijící roztroušeně v malých osídleních podél řeky Otavy a jejích přítoků.

Hradiště na Sedle představovalo vskutku impozantní stavbu s délkou více než 400 metrů a šířkou až 114 metrů. Jihozápadní okraj hradiště ležel na pokraji několik desítek metrů hlubokých strmých skalních propadlin, tvořících nezdolatelnou překážku. Hradiště bylo opevněno hradbami ze spečeného kamenného zdiva o výšce kolem deseti a šíři kolem sedmi metrů. Obranný systém doplňovaly příkopy a valy zpevněné palisádovými dřevěnými ploty.

První novodobá stavba na Sedle byla vojenská pozorovatelna, postavená za druhé světové války. Sloužila vojenským účelům ještě v padesátých letech minulého století. Na přelomu šedesátých let ztratila pozorovatelna pro armádu význam a opuštěná hláska se stala oblíbeným turistickým cílem. Neudržovaná stavba se ale postupem času zřítila.

Vrchol Sedla, přes který vede turistická magistrála spojující Sušici s Javorníkem, vrch Svatobor s hradem Kašperk, a z něhož je jedinečný výhled na panorama Šumavy, k obnovení vyhlídky přímo vyzýval …

Rozhledna stojí v blízkosti vrcholu Sedla asi 6 km JV od Sušice, ve výšce 900 m n.m.

K rozhledně na Sedle se dá od auta dostat nejblíže K penzionu pod Sedlem, který se nachází v blízkosti obce Albrechtice. K penzionu se dostaneme přímo z Albrechtic po místních komunikacích. Odtud půjdeme po červené TZT až na vrchol. Cesta je dlouhá asi 1,5 km. Vlakem se dostaneme nejblíže do Sušice (žel. trať č. 185 Horažďovice předměstí – Domažlice). Od nádraží musíme nejprve po žluté TZT do centra města, kde se napojíme na červenou TZT vedoucí přes Sedlo směrem na Kašperk a Javorník. Tato cesta je dlouhá asi 10 km.

Z rozhledny je nádherný kruhový výhled na šumavské vrcholy jako jsou Velký Javor, Pancíř, Špičák, Poledník, Javorník a Královský kámen. Vidět je i hrad Kašperk. Dále je možné spatřit i vrcholky Českého lesa s nejvyšším Čerchovem. Do vnitrozemí vidíme Svatobor s rozhlednou nad Sušicí, hrad Rabí, jih Plzeňského kraje, Prácheňsko a Strakonicko – je možné zahlédnout i komín strakonické teplárny.

Za zhlédnutí stojí i kostel v obci Albrechtice, je ještě původní románský. Dokonce když se dostavoval boční vchod do kostela, byl použit gotický lomený oblouk. Byla to první gotická stavba v našich zemích.

Otevřeno: bez omezení

Vstupné: zdarma