Malou dřevěnou rozhlednu (někdy označovanou podle lokality, kde se nacházá, jako rozhledna Židoviny) mohou turisté nalézt nad severním koncem obce Modrá nedaleko Uherského Hradiště. Projekt dvoupatrové šestiboké věže s krytou vyhlídkovou plošinou navrhl v roce 1999 místní starosta Miroslav Kovařík.

Realizace stavby, která se později stala vzorem pro další stejné vyhlídkové stavby v naší republice, se během letních měsíců s nadšením chopili obyvatelé obce, místní skautský oddíl a studenti ze zahraničí v rámci mezinárodního pracovního táboru INEX. Rozhledna byla postavena za necelých 100 tisíc korun a zpřístupněna v září 1999. V roce 2002 byla zvýšena o další patro a dosáhla tak celkové výše cca 8,5 metrů.

V průběhu užívání rozhledny a vlivem klimatických podmínek se technický stav věže postupně zhoršoval. V roce 2011 byl nakonec přístup na věž zakázán a za tím účelem odebrán spodní výstupní žebřík. Majitel vyhlídkové věže – obec Modrá – ji nechal na podzim 2013 strhnout a na jejím místě vybudoval (zčásti svépomocí, zčásti ve spolupráci s tesařskou firmou) cca 12 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu. Do provozu byla uvedena před Velikonocemi 2014, tj. v druhé polovině dubna 2014. Díky vydatné a bezplatné pomoci místních občanů a místních skautů činily celkové náklady na obnovu věže cca 80 tis. Kč. Delší životnost – než původní rozhledny ze smrkového dřeva – by mělo zaručit použité modřínové a dubové dřevo.

Z rozhledny je výhled na Vizovické vrchy, Zlínská vrchovina, Bílé Karpaty, Chřiby, Pálava, Hostýnské vrchy

Přístup: rozhledna leží hned při silnici Uherské Hradiště-Modrá-Zdounky, cca 0,5km za obcí Modrá; z této obce také vede k rozhledně modrá TZ a naučná stezka „Fauna a flóra Chřibů“, rovněž místem prochází cyklostezka č. 5013