Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant Mikulova je Svatý kopeček (363 m n. m.) – původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem.

Starobylé město Mikulov, ležící na proslulé Jantarové stezce, bylo již za dávných časů místem, kde cestovatelé z dalekých končin hledali odpočinek a klid. Vystoupáte-li dnes na Svatý kopeček nad městem, nejstarší poutní místo v českých zemích, a pohlédnete do širokého okolí, možná pochopíte, že má zdejší krajina až nadpřirozenou moc.

Kostel s křížovou cestou byl vybudován díky Františkovi z Dietrichsteina poté, co Mikulov roku 1622 zažil rozsáhlou morovou epidemii. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin, proto byl v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Na vrchol Svatého kopečku až k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.   Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin.

Pokud do Mikulova pojedete autem, zaparkujte v ulici Koněvova a odtud pokračujte dále do kopce a poté kolem dokola Svatého kopečku po stezce – modré značce, což je křížová cesta a cestou můžete počítat kapličky, ve kterých jsou sochy tematické k té každé části cesty. Až budete téměř na vrcholu, cesta zde je docela dost kamenitá, takže doporučuji pevnou obuv.

Není zde postavena žádná rozhledna, ale přímo z vrcholu je krásný výhled na celý Mikulov a jeho dominantu zámek, Kozí Hrádek, Turold, a také na Rakousko a jeho první vesnice. Můžete se zde také posadit na lavičky a upřít svůj pohled na toto krásné město.