Nenápadný pomník sloužící zároveň jako rozhledna se tyčí u obce Sulice asi 15 km jihovýchodně od naší metropole poblíž silnice Jesenice-Kamenice. Místu se také říká „Na Křížkách“ nebo „Mandava“ (480 m). Nápad vztyčit zde rozhlednu se zrodil mezi členy Okresního osvětového sboru v Jílovém v roce 1929.

Pomník připomíná husitské hnutí, přesněji velké shromáždění husitských stoupenců pod vedením Václava Korandy v roce 1419. Realizací stavby byl pověřen architekt Jansta. Dne 5. července 1931 byla stavba během lidové slavnosti otevřena veřejnosti. Stalo se tak den před výročím upálení Mistra Jana Husa.

V poválečných letech byla stavba zcela zapomenuta, nepečovalo se o ni a často ji navštěvovali vandalové. Svého vzkříšení se dočkala až v roce 1998, kdy ji obyvatelé Sulic opravili. Nicméně je místo i dnes spíše zapomenuté a s velmi omezeným rozhledem. Za účelem rekonstrukce rozhledny vyhlásila obec Sulice v lednu 2013 veřejnou sbírku.

Věžička dosahuje výšky 12 metrů. Na vyhlídkový ochoz vede 44 schodů. Jako orientační bod pro přístup k rozhledně poslouží z dálky viditelný stožár.

Přístup: od silnice Jesenice-Kamenice, v jejíž blízkosti se stavba nalézá

Výhled: pouze směrem na sever na Prahu, jinak je výhled zcela omezen okolními stromy

Otevírací doba: od roku 2010 je rozhledna o víkendech volně přístupná, jinak je uzavřená, výstup je možný pouze po zapůjčení klíče na OÚ Sulice sídlící v nedalekém Želivci, a to pouze během úředních hodin (pondělí a středa)