S původním nápadem vybudovat na návrší Na Vinici u Úval ve spolupráci s mobilními operátory dřevěnou rozhlednu přišel v roce 2007 úvalský městský úřad a sdružení Otevřené Úvaly. Byla zahájena příslušná jednání se zástupci mobilního operátora Vodafone, který tehdy provozoval na Vinici provizorní železný stožár. Přitom bylo zjištěno, že tento stožár byl umístěn v rozporu se zákonem, neboť při jeho instalaci nebylo původně požádáno o odnětí předmětného pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Samotná existence stavby navíc přesáhla povolenou dobu jednoho roku pro využívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům. V lednu 2011 doporučila Rada města Úvaly situaci řešit přednostně dohodou s Vodafone a vystavět Na Vinici stabilní vysílač, který by současně sloužil jako turistická rozhledna a nahradil by původní dočasnou anténu. Poté, co mobilní operátor vyslovil s tímto záměrem souhlas, předložil Radě města vizualizaci nového vysílače, která ji v březnu 2012 jednohlasně přijala. Na podzim 2012 byly pozemky na Vinici městem pronajaty mobilním operátorům Vodafone a T-Mobile, kteří se zároveň stali investory nově věže.

Výstavba typizované příhradové konstrukce s vyhlídkovou plošinou proběhla v dubnu 2013. Návštěvníkům se měla sice otevřít 28. června 2013, ale jelikož se město Úvaly nedohodlo s telefonními operátory na znění smlouvy o provozování rozhledny, došlo k odložení termínu otevření. Rozhledna pak byla oficiálně přístupná pouze výjimečně. Natrvalo byla zpřístupněna až od 30. dubna 2015.

Celková výška: 31,2m
Výška vyhlídkové plošiny: 21m
Počet schodů1 betonový schod a 112 kovových schodů točitých po SHR

Otevírací doba: od 30.4.2015 otevřeno od 8 do 20 hod.

Výhled: např. České středohoří, Říp, Bezděz, Ralsko, Ještěd, Krkonoše, na východě vysílače u Českého Brodu, na jihu Úvaly, na západě Praha