Rozhlednu na Šibeničním vrchu (název odvozen od místa, kde se vykonávalo hrdelní právo, dříve znám též jako Galgenberg) postavilo a provozuje Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně v roce 2010. Sdružení bylo založeno v roce 2004 s cílem oživit bývalé poutní a výletní místo, kde stávala do poloviny 60.let minulého století poutní kaple Panny Marie Lurdské a kterou při svých cvičení zdemolovala armáda. Prvním úspěšným krokem při cestě za stavbou rozhledny bylo odkoupení pozemků na Šibeničním vrchu od církve v roce 2006. Finanční zdroje na výstavbu rozhledny získalo sdružení v roce 2009 na základě podání projektu pro poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu – Program rozvoje venkova LEADER.

Další prostředky byly získány prodejem schodů, od sponzorů a od MěÚ Horšovský Týn. Výstavba věže probíhala od října 2009 do dubna 2010. Součástí projektu je muzeum s rozhlednou a pěší trasa se šesti zastaveními k němu vedoucí. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 29. dubna 2010, během kterého zazněla z úst předsedy sdružení pro výstavbu rozhledny Luďka Thomayera slova díků dlouhé řadě sponzorů a lidí, kteří se o výstavbu věže zasloužili. Plzeňský biskup František Radkovský udělil nové stavbě požehnání, předseda Klubu českých turistů Jan Stráský zase popřál rozhledně co nejméně vandalů a slíbil šířit její věhlas mezi ostatními turisty.

Rozhlednu představuje dřevěná hranolová věž o půdorysu čtyři a půlkrát metru, vysoká 21 a půl metru. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů a návštěvník se na ni dostane po 66 schodech. Vrchol rozhledny tvoří koruna s latinským křížem připomínající bývalou kapli. Autorem projektu rozhledny je Ing. arch. K. Salát z plzeňské společnosti AIP s.r.o.

Přístup: K rozhledně vede z města značená naučná stezka, která na informačních tabulích přibližuje hrdelní právo na Šibeničním vrchu, přírodní zajímavosti, léčivou studánku, historický vodovod, dějiny pivovarnictví ve městě i lurdskou poutní tradici. Autem lze z Horšovského Týna k rozhledně zajet, když v obci Lazce odbočíte doleva.

Výhled: Rozhledna poskytuje dokonalý výhled na Horšovský Týn a jeho nejbližší okolí, dále Koráb – Rýzmberk – Nový Herštejn, Čerchov a celé pásmo Haltravy, Zvon s vojenským objektem a Ebene.

 Otevřeno: duben – říjen pondělí – neděle 8:00-20:00

Vstupné: zdarma

Rozhledna Šibeniční vrch