Velice podobnou rozhlednu jako je věž u Modré u Uh. Hradiště můžeme navštívit u Vitčic na Hané. Jednoduchá trámová konstrukce o výšce 8 metrů se nalézá na jižním okraji přírodní rezervace Vitčický les (280 m. n. m.) mezi osadou Srbce a Vitčice. Místní radnice nechala vyhlídkovou věž postavit na konci roku 2001. Její návrh zhotovila projektová kancelář Ilony Říhové ze Starého Města, stavbu provedla prostějovská společnost Tomi Remont, s.r.o. Náklady ve výši 130 tis. Kč uhradila obec, přitom 60% prostředků bylo čerpáno z Programu obnovy venkova. Část prostředků byla vynaložena na odkoupení pozemku od soukromého majitele.

V roce 2014 byla dřevěná rozhledna kompletně opravena.

Turistům se blízko rozhledny nabízí ještě další zajímavost. Stačí ujít zhruba 60 metrů po lesní cestě a shlédnout památku místního významu „Dřevěný kříž v lese„, který byl postaven a vysvěcen v roce 1932 a v roce 2001 znovu obnoven do původního stavu podle dochovaných fotografií.

Celková výška: 8m

Výška vyhlídkové plošiny: 6m

Počet schodů: 19

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Podél lesa po polní cestě odbočující vpravo ze silnice Srbce-Vitčice. K rozhledně se snadno dostanou i cyklisté, neboť leží poblíž trasy č. 5084.

Výhledy z rozhledny poměrně omezené, vidíme pouze jižním a západním směrem. Za pěkného počasí se tak otevírají pěkné pohledy na oblé vršky Litenčické pahorkatiny, znatelně vyšších Chřibů, Drahanské vrchoviny a Ždánického lesa.

Rozhledna je otevřena celoročně.